23 april 2021

Raadslid Patrick Simpelaar: "Maak het Schenge hufterproof!"

Donderdag 22 april - GOES / TEAMS - Afgelopen debatraad leverde fractielid Patrick Simpelaar een bijdrage met betrekking tot vandalisme op het sportpark het Schenge. Overlast van afval en vernielingen op het sportpark het Schenge is eigenlijk altijd al aan de orde geweest. Bij de modernisering van het park is door verenigingen ook gewaarschuwd dat deze overlast wel eens heviger zou kunnen worden.

In 2019 heeft het college in antwoord op onze schriftelijke vragen geantwoord dat ze bezig was met de verenigingen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van cameratoezicht op het park. Ook zou er worden gekeken naar andere mogelijkheden om het park overlast proof te maken. Dat was in 2019. In november 2020 hebben wij vanwege toenemende overlast samen met Nieuw Goes een motie ingediend om de openbaarheid van het sportpark te beperken. Verder hebben wij toen gevraagd aan het college om nadere afspraken te maken met verengingen over aanvullende maatregelen om vandalisme te voorkomen.

Sportwethouder Joost de Goffau was enthousiast en is ook wel degelijk in overleg gegaan met de verenigingen. De motie werd overigens niet aangenomen, mede omdat er geen financiële dekking was voor het beperken van de openbaarheid. In dit eerste kwartaal van 2021 hebben wij wederom een telefonische ronde gemaakt langs verenigingen en zo blijkt dat de overlast in de laatste maanden alleen maar nog verder is geïntensiveerd. Zoals vanavond onderstreept door SSV’65 en toevallig ook door de heer Alting als vrijwilliger bij een sportclub is de overlast hevig.

Verenigingen hebben ons ook ook duidelijke oplossingen meegegeven: intensivering van het toezicht, het daadwerkelijk invoeren van cameratoezicht, komen tot de aanpak van donkere plekken en ook het omheinen van delen van accommodaties. 

Het heeft ons inziens nu wel lang genoeg geduurd voor de sportverenigingen en vooral van de hardwerkende vrijwilligers. Als “rechtvaardige overheid” zouden wij nu graag van de raad en van het college doortastendheid zien. Laten we aan de slag gaan met maatregelen om het park zoveel mogelijk en ik zeg het maar gewoon “hufter proof te maken”. Maatregelen die notabene door de verenigingen zelf worden genoemd en waarvoor ook financiële ruimte is. 

Natuurlijk is het ook goed om naast het nemen van deze maatregelen en dus de “harde” kant van de zaak ook onderzoek te doen naar de “zachte” kant van het probleem en dus naar de omstandigheden waarin jongeren zich verkeren, zeker nu in de tijd van Covid-19.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.