28 mei 2021

Raadslid Patrick Simpelaar over verbonden partijen: "Meer grip is nodig."

Vrijdag 28 mei - GOES - De afgelopen weken heeft er in het voorbeeld van Intervence meerdere malen in de krant gestaan, dat de Zeeuwse raden slechts konden tekenen bij het kruisje. Ook vanavond is dit gevoel van onmacht een aantal keer aangehaald. Voorzitter een zelfde gevoel van onmacht komt bij het CDA ook nogal eens boven als we het hebben over de verbonden partijen. We zijn feitelijk als raad slechts 1 van de zoveel stemmen die een verbonden partij aan deelnemende gemeenten heeft. We zijn van als raden van elkaar afhankelijk. Bijvoorbeeld ook als het gaat om het instellen van een gezamenlijk rekenkamer onderzoek.

We zijn wel blij met deze voorliggende notitie verbonden partijen. Een goede beschrijving van de feitelijke situatie over hoe we nu en in de toekomst willen omgaan met de verbonden partijen. Wij als CDA vinden het belangrijk om op een goede manier samen te werken met andere gemeenten om de overheidsdienstverlening op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Naar onze mening redden we het als raad hier alleen niet mee om goed grip willen houden op de kwaliteit van die dienstverlening die deze verbonden partijen voor de gemeente Goes leveren en de 60 miljoen euro die hiermee is gemoeid.

Zoals onderzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken uitwijst, blijkt dat de crux voor meer invloed op verbonden partijen en dus het beter kunnen uitvoeren van onze controlerende taak, ligt in de verbinding tussen gemeenteraden onderling. Met andere woorden willen we ons werk goed kunnen doen ten aanzien van de verbonden partijen moeten we meer samenwerken met andere gemeenteraden.

Meer grip op 60 miljoen euro en meer grip op de kwaliteit van de overheidsdienstverlening voor onze inwoners is echt nodig.

Wij zijn van mening dat we hier niet van een afstandje naar moeten blijven kijken, maar juist die samenwerking met andere raden moeten opzoeken en daarin eerst het liefst als volledige raad ambitie moeten tonen. Meer grip op 60 miljoen euro en meer grip op de kwaliteit van de overheidsdienstverlening voor onze inwoners is echt nodig. Het is om die reden dat we samen met een aantal partijen een motie willen indienen om te komen tot verbetering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.