08 januari 2020

Reactie CDA Goes op beantwoording vragen college

Woensdag 8 januari - SPORTPARK 'T SCHENGE - We zijn als CDA-Goes blij met de antwoorden van het college. Er is door de gemeente in korte tijd behoorlijk wat in gang gezet om samen met de verenigingen, SMWO en politie de overlast en de vernielingen op het sportpark zoveel mogelijk tegen te gaan. Daar zijn wij als CDA heel erg blij mee. 

Als CDA blijven we de ontwikkelingen met belangstelling volgen, want er is ook nog veel te doen zo leren de antwoorden ons. Zo zal de politie onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een integraal veiligheidsplan voor het park. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Ook worden de mogelijkheden bekeken van cameratoezicht op het park. De verenigingen hebben het initiatief genomen afspraken te maken met particuliere beveiligingsbedrijven. Ook  worden de mogelijkheden van een nieuwe vorm van wijkpreventie onderzocht. Dat laatste met name om toezicht te houden in de avonduren.

Het is van belang dat de bereidheid om aangifte te doen fors toeneemt. Dit geldt voor zowel de betrokkenen op het park als voor de gemeente zelf. Een vaak gehoord geluid is dat aangifte doen niet altijd helpt. Wij zijn van mening dat je hierin niet mag verzaken en altijd aangifte moet doen in die gevallen dat er sprake is van vernieling. Vernieling van verenigingseigendom, maar ook als het gaat om vernieling van publiek eigendom. Het CDA is van mening dat de gemeente hierin juist het goede voorbeeld moet geven en dat er altijd aangifte moet worden gedaan. De daders blijven anders zeker ongestraft. 

Verder lezen wij uit de antwoorden dat er door verenigingen weinig gebruik gemaakt wordt van het destijds ingestelde schadefonds. Dit schadefonds is ingesteld toen het park openbaar toegankelijk werd gemaakt. Het CDA hecht er aan dat het park openbaar toegankelijk blijft. Schade door vandalisme mag niet alleen voor rekening mogen komen van de verengingen. Meer bekendheid geven aan het destijds ingestelde fonds lijkt ons een goed idee.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.