Izaäk Melse

Fractielid

Als inwoner van Goes in de wijk “Ouverture” wil ik me graag voor u en jou in Goes inzetten. Het CDA is een partij die Christelijk geïnspireerd staat voor de inclusieve samenleving; de kurk waarop onze gemeente drijft. De taak van de (gemeentelijke)overheid is dienstbaarheid en sturing aan dit geheel. Dit betekent dat iedereen mee moet kunnen doen, van jong tot oud, met of zonder beperking, met meer of minder capaciteiten. Daarnaast dient er maatwerk te zijn voor mensen die om wat voor reden daaraan niet (meer) kunnen voldoen. Een verantwoord financieel beleid is onontbeerlijk.

Het CDA is voor het in toom houden van de gemeentelijke belasting en het verkleinen van de schuld. Ook betaalbare woningen voor alle inwonersgroepen is belangrijk voor een bloeiende gemeente. Ruim 400 inwoners in 2017 erbij is het hoogste sinds jaren. Goes doet het economisch goed met plaats 1 in Zeeland en 14 e in NL. Er is veel aan zorg, onderwijs, sport en cultuur. De binnenstad en de gevarieerde wijken zijn aantrekkelijk, evenals de rust van de dorpen. Prima voor onze gemeente als geheel. Daardoor is Goes aantrekkelijk voor bedrijven, winkeliers, horeca en toerisme. Dit moeten we koesteren en met nieuwe plannen continueren. Samen met de decentralisaties en het gezond houden van onze financiën is dat een grote opgave voor de komende raadsperiode. Ik wil me daar binnen het CDA sterk voor maken.

Izaäk Melse
Email: izaakmelse@zonnet.nl
Tel : 0113-228039 of 06-36327800

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.