15 maart 2022

Bouw- en woonvisie CDA Hulst aangeboden aan Hugo de Jonge

CDA Hulst lijsttrekker Denis Steijaert heeft maandagavond in de Kirke in Westdorpe de bouw- en woonvisie van het CDA Hulst overhandigd aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. Uiteraard ontving de CDA minister ook uit handen van onze kandidaten een Christen Democratische Appèlboompje. Stijeart: 'Bouwen, groen en een gezonde en leefbare toekomst voor alle inwoners, dat is iets wat onze minister vast-en-zeker onderstreept'. De minister gaat de Hulster plannen bestuderen: 'Goed dat men in Hulst een visie heeft voor de toekomst waar zowel jong als oud, éénpersoons huishoudens en gezinnen betaalbaar kunnen wonen in de gemeente waar ze zijn opgegroeid, werken, recreeren en zich inzetten voor de talloze vereninigen die deze regio rijk is'.

De Jonge: 'Leuk om in Zeeuws-Vlaanderen te zijn en bekenden weer te ontmoeten.' Minister Hugo de Jonge, die van zijn zevende tot vijftiende jaar in Zaamslag woonde, was maandagavond te gast bij de CDA-afdelingen van Hulst, Terneuzen en Sluis. In Westdorpe sprak de minister van Volkshuisvesting over wonen en de kansen voor de Zeeuws-Vlaamse regio. Vertegenwoordigers uit de projectontwikkeling, woningcorporaties en zorg pitchten over de belemmeringen en kansen bij de bouw en stelden de bewindsman gerichte vragen om woonvoorzieningen sneller en vraaggerichte te realiseren.

Politici zoomden in op de eigen gemeente. Zo gaf Denis Steijaert de punten vanuit het CDA Hulst mee aan de minister:

  • 5% bouwen in elke kern van Hulst
  • 1 op de 3 woningen zijn voor starters, 1 op de 3 woningen zijn voor senioren.
  • Startersleningen voor jongeren.
  • Mensen met een vitaal beroep waaraan in de gemeente veel behoefte is, zoals aan politieagenten, brandweerlieden, leraren of verpleegkundigen kunnen voorrang krijgen op een woonruimte.
  • Er moeten genoeg parkeervoorzieningen zijn bij nieuwbouw en zorglocaties.
  • Uitgaven voor het klimaat moeten voor onze inwoners betaalbaar en behapbaar zijn.
  • Snel aan de slag met Waterzande!
  • Investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving.

Benieuwd naar onze bouw- en woonvisie? Klik dan hier.

 

Het CDA zal zich lokaal, provinciaal en landelijk blijven inzetten voor een oplossing van het tekort aan woningen.
De kracht van de lokale CDA bestuurders is dat ze over een groot netwerk beschikken om het maximale voor hun inwoners te kunnen betekenen. De kracht van samen. Regelmatig overleggen onze lokale CDA'ers met onze partijgenoten in de provincie en landelijke gremia. Met deze korte lijntjes (ook bijvoorbeeld over het PFAS-probleem in de Westerschelde of het behouden van de Bredabus) kunnen we snel problemen aankaarten, aandacht op verschillende niveaus vragen en mee denken/ praten over concrete oplossingen. Samen kunnen we meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.