11 maart 2022

Karel Martinet: De inwoners van Hulst moeten centraal staan.

Voor het CDA Hulst staat een zorgvuldige afweging van belangen voorop. En wij laten ons inspireren door de Christelijke waarden, die nog steeds actueel zijn. Het CDA zoekt naar nieuwe vormen van samenwerking en bestuur, die passen bij een nieuwe tijd, maar die altijd mensen centraal stelt. Karel Martinet: ‘Wij gaan voor een overheid die vertrouwen uitstraalt, daarnaar handelt en denkt in kansen, met andere woorden: toekomstgericht!’

Met kandidaten uit elke kern weet het CDA goed wat er speelt in onze gemeente. Het maakt ook dat onze kandidaten herkenbaar en benaderbaar zijn. Als het ware zijn zij de ogen en ogen van de gemeente, maar ook bereid om uitleg te geven over procedures en besluiten. Voor het CDA Hulst is het gesprek aangaan met de inwoners van wezenlijk belang. ‘Martinet: zo bezoek ik zelf ieder de vergaderingen van de dorpsraden van St Jansteen, Heikant, Graauw, Nieuw Namen, Hengstdijk en Ossenisse. Zo hoor je van de direct betrokkenen wat er speelt in hun kern, voor mij als raadslid en onze CDA-afdeling is het enorm waardevol om de wijk- en dorpsraden te betrekken bij de besluitvorming’.

De wijk- en dorpsraden hebben een waardevolle functie als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. Zij fungeren als schakel tussen het gemeentebestuur en de gemeenschap en kunnen juist daardoor het gemeenschapsgevoel in een wijk of dorp versterken. De gemeente voert een actief dorps- en wijkradenbeleid. Jaarlijks vindt er wat het CDA Hulst betreft overleg plaats tussen de dorps- en wijkraden en de gemeente Hulst. Een stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven van wijk- en dorpsraden blijft een belangrijk ondersteuningsmiddel.

Het CDA Hulst maakt zich sterk voor een bereikbaar gemeenteloket, waar veel zaken ook digitaal geregeld kunnen worden. Martinet: ‘Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente. Vanzelfsprekend staat klantgerichtheid daarbij voorop’.

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Martinet: ‘Dan gaat het om het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn, wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal’. Het CDA Hulst is van mening dat de gemeente proactief moet communiceren. Nu worden berichten vaak gedeeld in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en op de website en social media kanalen van de gemeente Hulst. Het kan maar zo zijn dat een bericht van de gemeente de betreffende personen ontgaat. Daarom wil het CDA Hulst dat de gemeente proactief mensen gaat benaderen bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen wijzigingen, maar ook bij (weg) werkzaamheden, mensen informeren op waar zij recht op hebben op in het sociaal domein en maatschappelijke initiatieven die ten goede zijn van de leefbaarheid onder de aandacht brengen van de betreffende doelgroep.

Martinet besluit: ‘Wij ondersteunen initiatieven die een actieve bijdrage aan leveren op sociaal, cultureel of natuurgebied. Wij erkennen de vormende en bindende waarde van kerkelijke, culturele verbanden en (sport-)verenigingen. Zij zijn dienstbaar aan de samenleving en de overheid moet hen daarin ondersteunen en stimuleren’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.