23 maart 2019

Parkeerproblematiek Pastoor Doensstraat

CDA Hulst raadslid Karel Martinet heeft vragen gesteld over de parkeerproblemen in de Pastoor Doenstraat in Heikant.

De pastoor Doensstraat is minstens 50 jaar geleden aangelegd. Aan de ene kant kwamen er sociale huurwoningen voor gezinnen, aan de overkant bejaardenwoningen. De Pastoor Doensstraat wordt over de hele lengte doormidden gedeeld door een groenstrook. De straat is zo breed dat de Heikantse kermis hier plaatsvindt. Zelfs voor de autoscooter is de straat breed genoeg.

Men ging er toen van uit dat mensen uit deze doelgroepen geen auto hadden. Ondanks de zeer ruimte opzet zijn er om die reden toen heel weinig parkeerplaatsen aangelegd!

Reeds bij de presentatie van het droomproject van Heikant, inmiddels 9 jaar geleden, werd er aandacht gevraagd voor dit probleem. Later is wel gezegd dat het meegenomen zou kunnen worden bij het opknappen van het Stuikersplein. Ook bij de reconstructie van de Julianastraat was er hoop dat de directe omgeving wellicht meegenomen zou worden. Maar tot op heden wacht men tevergeefs. Recent ontving het CDA Hulst hierover weer eens een noodkreet.

Alle woningen die toen gebouwd zijn staan er nog steeds. De meeste zijn wel gerenoveerd. In de bejaardenwoningen wonen nu veelal gewone gezinnen. Zij hebben vaak een auto, soms meer dan één per gezin. (Overigens hebben ook de meeste ouderen in Heikant inmiddels een auto.)

Ook de bewoners aan de andere kant hebben nu praktisch allemaal een auto en ook hier vaak meer dan één. Zelfs alleenstaanden krijgen vaak bezoek; van kinderen, vrienden, familie, mantelzorgers of zorgverleners. Er is ook een tattooshop in de straat. En bijna iedereen komt met de auto! Veel bezoekers zijn zelf al op leeftijd, ook mantelzorgers. Vandaar dat kunnen parkeren op korte afstand een “must” is.

Het schrijnende gebrek aan parkeerplaatsen is een dagelijkse handicap. Zo moet een taxichauffeur zijn busje bij thuiskomst altijd parkeren op het Stuikersplein. Maar het zorgt ook voor onrust.

Er ontstaat namelijk wrevel als mensen veel bezoek krijgen, dat wordt als overlast ervaren. En zodra er een plekje voor de deur vrijkomt komen rennen de mensen meteen naar buiten om zelf hun wagen dichtbij te kunnen parkeren.

Er is in een halve eeuw heel veel veranderd in de Pastoor Doensstraat. Helaas is de inrichting van de openbare ruimte al die jaren stil blijven staan. Daarom de vraag aan het college van B&W:

Kan het college op korte termijn iets doen aan de parkeerproblemen in de Pastoor Doensstraat?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.