05 januari 2020

Vergaderschema 2020

Vergaderschema 2020

Cie ABZ Cie Ruimte Cie Samen-leving Cie Middelen Presi-dium Raads-informatie 20 uur* CDA  FRACTIE VERGADERING Raad
3-feb 4-feb 5-feb 6-feb 12-feb 12-feb 30-jan 20-feb
             
30-mrt 31-mrt 1-apr 2-apr 8-apr 8-apr 26-mrt 16-apr
              HST 23-04-2019
25-mei 26-mei 27-mei 28-mei 3-jun 3-jun wo 20 mei 11-06-2019*
               
22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 1-jul 1-jul 18-jun 09-07**
             
14-sep 15-sep 16-sep 17-sep 23-sep 23-sep 10-sep 1-okt
26-okt 27-okt 28-okt 29-okt 4-nov 4-nov 22-okt 12-11-2020***
              HST 19-11-2019
30-nov 1-dec 2-dec 3-dec 9-dec 9-dec 26-nov 17-dec
 
23-sep Werkvergadering Begroting
8 of 15 oktober Eventueel tweede werkvergadering begroting
* De financiele stukken voor de GR'en worden in deze raad behandeld
**Voorjaarsnota tijdens deze vergadering of in een aparte vergadering (1 juli na het presidium)
***De oktobercyclus voor de begroting kan ook gewone raadsvoorstellen bevatten. 
Afhankelijk van het aantal reguliere raadsvoorstellen beslist het presidium of er een aparte vergadering word gepland voor de begroting of niet.
*Na de vergadering van het presidium wordt de datum vrijgehouden voor eventuele raadsinformatiebijeenkomsten 
HST = Regionale bijeenkomst met Sluis en Terneuzen    
               
Vakantie periode:          
Carnavalsvakantie 22 februari - 1 maart
Meivakantie 25 april - 3 mei 2020
Zomervakantie 11 juli - 23 augustus
Herfstvakantie 17 oktober - 25 oktober

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.