31 mei 2021

Vragen over het Scharnier

CDA Fractievoorzitter Piet van de Kerkhove heeft stamen met Clen de Kraker van de VVD schriftelijke vragen gesteld over de reconstructie van het Scharnier aan portefeuillehouder wethouder Depauw.

De volgende vragen zijn ingediend:
1) Waarom is de tekening op het besloten-Notubiz niet bij de raadstukken van dec 2020 toegevoegd om te bespreken tijdens deze commissie? Tekening was gedateerd oktober 2019 en zou in januari 2021 op het Notubiz zijn geplaatst, kregen we 31 maart 2021 nav vragen commissies te horen.

2) Wethouder heeft in commissie ruimte dec 2020 toegezegd te onderzoeken wat de gevolgen zijn als de weg naar het Havenfort eenrichtingsverkeer zou worden. Waarom is dit niet teruggekoppeld naar commissie/raad?

3) Tgv verplaatsing bedrijven Zoetevaart, minder verkeer richting scharnier , waarom dan gekozen voor weg vdMaelstede naar Scharnier? Waarom niet doorgaande weg Scharnier richting binnenstad (misschien ook veiliger voor fietsers komende van Steensedijk). Zouden we als Raad/Cie de verkeermodel hiervan mogen zien?

4) Kunnen we als Raad nog eens goed geïnformeerd worden voordat we dit plan tot uitvoering gaan geven en de inspraak in gaan. We geven niet zomaar Euro 1,1 miljoen uit. Ook de inwoners van Hulst moeten duidelijk weten wat nu gaat gebeuren alleen het berichtje in het advertentieblad geeft geen duidelijk beeld.

Aanleiding voor de vragen: Er is door de raad 17 dec 2020 geld beschikbaar gesteld voor de reconstructie scharnier en de commissie/raad had verwacht dat de wethouder terugkoppeling zou geven en nu blijkt dat werkzaamheden al begonnen zijn. Na vragen in de commissie wk13 blijkt er een tekening op het notubiz te zijn geplaatst in jan 2020 welke niet is medegedeeld naar de raad/cie. Dit had ook bij de stukken van de commissie van 01 dec 2020 kunnen worden meegenomen. Nu de bedrijven van de Zoetevaart gaan inbreiden volgens de retailvisie, zou de Zoetevaart worden afgewaardeerd. Hierdoor minder verkeer vanuit Zoetevaart richting scharnier. Waarom dan nu weg doorgang van uit vdMaelstede naar scharnier? Veel logischer zou verkeer van scharnier naar binnenstad zijn. Is dit uit verkeersmodellen te zien, we willen dit graag bespreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.