17 december 2018

Huisvesting arbeidsmigranten

28-12-2018

Wij hebben de enquete afgesloten. Er hebben meer dan 100 mensen deze enquete ingevuld.

Wij willen deze mensen bedanken voor het invullen.

In 2019 zullen wij de uitslag bekend maken.

Voor nu wensen wij iedereen een prettige jaarwisseling en een goed 2019.

Team CDA Kapelle

In 2011 heeft de gemeenteraad besloten dat er twee locaties in onze gemeente kunnen komen waar maximaal 150 arbeidsmigranten per locatie gehuisvest kunnen worden. Een wethouder moet het door de gemeenteraad bepaalde beleid uitvoeren.

Het CDA vraagt zich af of er voor de beslissing die toen is gemaakt, nu in 2018 nog voldoende draagvlak bij u als inwoners is. 

Wij denken dat er nu onvoldoende draagvlak is voor grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten. In ons verkiezingsprogramma hebben we aangegeven dat we inwoners directer bij onze beleidsvorming willen betrekken, vandaar dat wij u als inwoner van onze gemeente nu een aantal vragen willen stellen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.