13 november 2020

Masterplan Wemeldinge

Tijdens de raadsvergadering van 10 november jl. is een amendement overgenomen dat door de CDA-fractie is ingediend, met als doel een passage in de begroting betreffende het Masterplan Wemeldinge als volgt te wijzigen:

  1. De zin ‘Masterplan Wemeldinge beschouwen we als een richtinggevend koersdocument’ (blz. 26 tabel 1a. 3e kolom) verwijderen;

  2. Op de plaats van bovengenoemde zin de volgende tekst komt te staan: ‘Door middel van burgerparticipatie in de kern Wemeldinge willen we het werkdocument Masterplan Wemeldinge ontwikkelen tot een breed gedragen richtinggevend koersdocument.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.