24 februari 2019

Resultaten enquete huisvesting arbeidsmigranten

Het CDA Kapelle steekt haar energie bij voorkeur in het oplossen van politieke vraagstukken en wil daarin constructief samenwerken met zowel de burgers als met de collega raadsfracties en het college van Burgemeester en Wethouders.

We hebben hier invulling aan gegeven door, in navolging van de belofte die we deden in ons verkiezingsprogramma om burgers te betrekken, een enquête uit gezet onder de inwoners van de gemeente Kapelle. Zodat we daarmee de publieke opinie omtrent het huisvesten van arbeidsmigranten kunnen peilen. 

Aan de oproep van het CDA Kapelle, om de enquête in te vullen, is door vele inwoners van de gemeente Kapelle gehoor gegeven. 

Het CDA Kapelle bedankt de deelnemers aan de enquête voor hun inbreng. Het heeft ons geholpen om een goed onderbouwd standpunt in te nemen.

Uitslag van de enquete is als volgt:

- Bedrijven in onze gemeente hebben arbeidsmigranten nodig: 45% oneens/ 55% eens

- Wanneer arbeidsmigranten hier nodig zijn hebben wij de morele plicht om huisvesting voor hen te regelen: 45% oneens/ 55% eens

- Is een huisvestingslocatie met maximaal 150 personen voor u acceptabel? : 72% nee/ 28% ja

- De huisvestingslocatie moet buiten de bebouwde kom liggen zodat er zo min mogelijk overlast kan worden ervaren: 68% eens/ 32% oneens

- Wilt u dat arbeidsmigranten gaan integreren en dus deel gaan uitmaken van onze samenleving, kunnen. ze dan beter tussen ons in wonen? : 56% nee/ 44% ja.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.