22 mei 2020

Terugtreden Evert Damen als wethouder van Kapelle

Verklaring

vrijdag 22 mei 2020

CDA-wethouder Evert Damen heeft na intensief beraad en overleg met fractie en bestuur besloten zijn wethouderschap neer te leggen. Het CDA Kapelle betreurt zijn beslissing maar is hem dankbaar voor dat wat hij voor Kapelle en het CDA heeft betekent, sinds 2006 als raadslid en sinds 2010 als wethouder.

Evert Damen wil over zijn beslissing het volgende verklaren:
“In de afgelopen weken ben ik steeds sterker tot de conclusie gekomen dat het voor mij niet langer mogelijk is om met voldoende overtuiging en inzet wethouder te zijn. Dit heeft te maken met mijn eigen, sinds vorig jaar herstelde, gezondheid maar juist ook de scherpere kijk die ik mede daardoor heb gekregen op de Kapelse politiek. De politiek bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Kapelle zijn de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan, terwijl de huidige tijd en de wens om als zelfstandige gemeente verder te gaan juist iets anders vraagt. Het zou meer moeten gaan om inhoud en gezamenlijke inzet en minder om het politieke spel. Dit alles maakt het voor mij niet langer mogelijk de soms lastige samenwerking in college en raad voort te zetten. Daarbij vind ik het ook belangrijk dat de gemeenteraad en de burgers van Kapelle recht hebben op een wethouder die zich wel voor de volle 100 procent kan inzetten.”

Het CDA Kapelle erkent de waarnemingen van wethouder Damen en heeft zich beraden over voortzetting van haar bestuurlijke inzet voor de belangen van de gemeente in de resterende jaren van deze raadsperiode. Alles afwegende wil het CDA deze verantwoordelijkheid blijven dragen en zich zo ook voor haar leden en kiezers blijvend inzetten voor verwezenlijking van haar verkiezingsprogramma en idealen. De CDA-fractie in de gemeenteraad zal raadslid Siwart Mackintosh voordragen als nieuwe wethouder. Als hij door de gemeenteraad wordt verkozen zal zijn plaats in de gemeenteraad worden ingevuld door Maarten Hage.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.