13 januari 2020

Vacature Burgemeester

Ook de CDA fractie heeft natuurlijk goed nagedacht over de ontstane situatie met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor onze gemeente.  Hoewel we een stabiel bestuur hebben en een goed functionerende gemeenteraad is de situatie wel bijzonder dat realiseren we ons terdege. 

Aan ons zal gevraagd worden hoe wij denken nu verder te gaan.

Allereerst zijn wij van mening dat er nu even pas op de plaats gemaakt moet worden. Op korte termijn weer de vacature openstellen vinden wij niet zinvol.  Een periode van minimaal een jaar vinden wij dat er nodig is om te resetten zeg maar en nog eens naar alle aspecten te kijken. 

Een verdere opschuiving vinden wij echter niet alleen niet nodig maar ook onwenselijk. Wanneer uitstel nog langer zal duren en een procedure eerst zal worden opgestart na de verkiezingen van maart 2022 is er geen kroonbenoemde burgemeester vóór december 2022/januari 2023. Dat is drie jaar na nu. 

Als het aan ons als CDA ligt hebben we tweede helft van 2021 een kroonbenoemde burgemeester. Daarnaast is het in onze ogen een opdracht aan, lees verantwoordelijkheid van de huidige gemeenteraad om te zorgen dat er een kroonbenoemde burgemeester komt. Deze raad kan en mag dat in onze ogen niet om wat voor reden dan ook voor zich uitschuiven naar de nieuwe raad na maart 2022. 

Voor de tussenliggende periode willen wij een fulltime waarnemer zoals de afgelopen twee jaar. De heer Hieltjes was nieuw als burgemeester en dat is prima gegaan. Er is geen enkele reden te veronderstellen dat er niet weer een capabele waarnemend burgemeester gevonden kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.