Carla Michielsen

Fractielid

Carla Michielsen geboren in Zeeuws-Vlaanderen en woont sinds 1991 in Goes. Ik heb een passie voor water. Bij de ZLTO was ik ruim 10 jaar waterspecialist. Nu werk ik als relatiebeheerder in West-Brabant. Graag wil ik mijn kennis over water en organisatie ervan in Zeeland inzetten door mij verkiesbaar te stellen voor het waterschap Scheldestromen. In mijn vrije tijd roei ik graag op het Goesse kanaal.

Twee punten waar ik de komende periode op inzet:

1 Vernieuwend Waterbeheer: door samenwerking met bedrijfsleven, burgers, andere overheden en kennisinstellingen vernieuwende oplossingen realiseren voor een klimaatbestendig en betaalbaar waterbeheer.

2 Recreatief medegebruik van dijken en duinen, kreken en sloten behouden en vergroten.

Goed waterbeheer is een voorwaarde voor een gezonde leef- en werkomgeving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.