Johan Kloet

Fractielid

Het CDA staat ook voor een zelfstandig en sterk waterschap. Een waterschap dat los van andere politieke belangen veiligheid en kwaliteit van het water op een efficiënte, innovatieve en duurzame wijze wil realiseren. En dit met betrokkenheid en inbreng van burgers. Daar wil ik graag aan meedoen.

Ik ben als boerenzoon opgegroeid in Zierikzee en (mede door de Watersnood van 1953) een gepassioneerde waterbouwer geworden met veel (inter)nationale ervaring. Deze wil ik graag  inzetten bij het Waterschap om samen met u als burgers de veiligheid van wegen, dijken en kwaliteit van water zoveel mogelijk te waarborgen.

Niet alleen voor de burgers van Schouwen maar voor heel de regio “Scheldestromen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.