Rein van der Kluit

Fractielid

Ik woon in Middelburg. Maar dicht genoeg bij de kust om te weten hoe belangrijk veilige dijken en duinen zijn. Veiligheid staat voor het CDA voorop. Maar het gaat om meer: het waterschap werkt niet alleen buiten de bebouwde kom, ook in de stad is het waterschap actief. Het zuivert ons afvalwater en zorgt voor droge voeten.

Het CDA is voorstander van een zelfstandig waterschap, dat zijn werk efficiënt doet, oog heeft voor  belangen van burgers, landbouw en natuur en graag samenwerkt met anderen. Dat is nodig om de lasten voor burgers en bedrijven niet onnodig te laten stijgen. Het CDA is daar heel scherp op.

De afgelopen jaren heeft het CDA laten zien een betrouwbare bestuurlijke partner te zijn. Ik wil eraan bijdragen dat ook de komende vier jaar te zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.