24 oktober 2016

Waarom nog de C in het CDA?

De CDA-Vrouwen in Noord-Brabant hebben hun ALV gekozen voor een aansprekend thema

(de Zeeuwse CDA-Vrouwen waren erbij):

De verhouding tussen overheid en religie in relatie de nieuwe religieuze verscheidenheid.

Regelmatig komt de vraag aan de orde waar het CDA voor staat. Ook of de C nog actueel is. Plaats van de bijeenkomst was het prachtige Museum voor Religieuze Kunst in Uden.

Hoogleraar religie, recht en samenleving aan de Radbouwuniversiteit in Nijmegen, Sophie van Bijsterveld was gastspreker. Zij heeft onlangs de De Savornin Lohmanprijs gewonnen vanwege haar publicaties op het terrein van Religie en Overheid. Ze is Lid van de Eerste Kamer en van de CDA vrouwen in Brabant. Ze heeft een inleiding gehouden over dit onderwerp. De titel was:

Geloof in de samenleving en de rol van de overheid

Kern van haar betoog : geloof is niet alleen een privé zaak; geloof beïnvloedt je manier van denken en je gedrag. Het geloof beïnvloedt de democratie en de democratie beïnvloedt het geloof. Het geloof brengt positieve krachten teweeg in de samenleving, maar ook negatieve. Het is de kunst van de overheid de positieve krachten te koesteren en de negatieve af te remmen.

De tweede inleiding werd gehouden door  Mustafa Amhaouch, 46  jaar en geboren in Venlo uit Marokkaanse ouders. Sinds januari j.l. lid van de  Tweede kamer. Daarvoor 20 jaar actief lid van het CDA als raadslid en afdelingsvoorzitter.

Binnen het CDA is er ruimte voor mensen met een ander geloofsovertuiging. De waarden van de partij zijn dan vaak de aanleiding om als niet-christen toch te kiezen voor het CDA.

Mustafa voelt zich zeer verbonden met het CDA, vanwege de waarden van de partij. Moeilijk moment was voor hem het CDA congres waarin werd ingestemd met de PVV als gedoogpartij. Hij vroeg zich af of dat CDA nog zijn partij was. Het feit dat een kleine meerderheid  voor heeft gestemd, was voor hem de reden toch bij het CDA te blijven.

Het is goed om de overeenkomsten  in het geloof van de Islam en het Christendom te benadrukken en niet de verschillen uit de te vergroten. Op die manier kunnen we meer begrip krijgen voor elkaar en een steentje bijdragen aan de integratie van verschillende bevolkingsgroepen in onze samenleving. Daar moeten we naar toe, willen we de groeiende weerstand tegen m.n. de Islam stoppen.

Ook in ons land kunnen vooral jongeren heel snel radicaliseren. Vaak gevoed door het gevoel dat ze niet begrepen worden en zich gediscrimineerd voelen op de arbeidsmarkt.

De integratie kan worden bevorderd door maatschappelijk stages van jongeren.

De C van het CDA is nog steeds actueel  en de Christen Democratie heeft een belangrijke plaats in de Nederlandse samenleving.

Krijnie Hoek
8 oktober 2016.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.