14 november 2016

CDA speerpunten in beleid Middelburg voor 2017

Oftewel de Algemene Beschouwingen van CDA-Middelburg bij de begroting 2017. Een jaarlijks hoogtepunt in het bedrijven van politiek in Middelburg is of zou moeten zijn de behandeling van de begroting voor het volgend jaar. Hierin staan alle plannen die de gemeente heeft, hoe deze worden uitgevoerd en wat het gaat kosten. Ook wordt de hoogte van de gemeentelijke belastingen bepaald. De behandeling van deze begroting gaat gepaard met algemene beschouwingen. Dit houdt in dat de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de gemeenteraad hun visie geven op de plannen van de gemeente. Ook geven zij aan wat zij anders of beter willen.

De CDA fractie heeft uiteraard ook een bijdrage geleverd. Ondergetekende mocht namens de fractie op 7 november jl. De prioriteiten van het CDA verwoorden. Bij het bepalen daarvan spelen onze Christen Democratische waarden en uitgangspunten een belangrijke rol. Naast Solidariteit, Rentmeesterschap en Gerechtigheid is de Gespreide verantwoordelijkheid een belangrijk uitgangspunt. Vrij vertaald komt het laatste erop neer dat het CDA de verantwoordelijkheden in de maatschappij liefst zo laag mogelijk legt, bij burgers en hun sociale verbanden. De gemeente moet burgers daarbij ondersteunen en liefst zelf geen heel dominante rol spelen. Het klinkt wat abstract maar dit uitgangspunt heeft vooral met een positief mensbeeld te maken. Mensen kunnen veel zelf doen en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf én voor elkaar!

De CDA uitgangspunten zijn leiden zo tot een oordeel over de begroting dat samengevat bij ieder programma als volgt luidt:

 1. De financiën beginnen aardig op orde te raken, maar er moet nog heel wat gebeuren om er weer goed voor te staan. We moeten de uitgaven verder terug dringen, meer grond verkopen en schulden aflossen. Als goed rentmeester dienen wij zorgvuldig met de ons toevertrouwde middelen om te gaan. Dit betekent dat de begroting in evenwicht is en er voldoende reserves zijn.

 2. Burgers moeten de mogelijkheid hebben taken zelf of in eigen beheer uit te voeren. Met behulp van gemeentelijke middelen, dat wel. Dit zogeheten “Right to Challenge” principe is als initiatief van VVD en CDA raadsbreed aangenomen.

 3. Er moeten meer BOA’s en wijkagenten komen voor veiligheid en toezicht in de wijk.

 4. De hinder en overlast van (fout) geparkeerde fietsen in de binnenstad moet planmatig aangepakt worden. De parkeertarieven worden niet meer verhoogd.

 5. De VVV moet terug en het college moet zich meer inspannen om bedrijven naar Middelburg te halen. Het Winkelcentrum in Dauwendaele moet snel opgeknapt worden.

 6. De gemeente moet geen nieuwe schoollokalen ter beschikking stellen zolang er elders in de wijk nog ruimte over is. Het CDA is voorstander van hoger technisch onderwijs in Middelburg.

 7. Op sport en met name verenigingen moet niet verder bezuinigd.

   

 8. De bureaucratie moet uit de zorg. Meer handen aan het bed!

 9. Het college moet zich meer inspannen om de bewoners te betrekken bij het wel en wee in de wijk.

Aan voorgaande standpunten zal het CDA de voorstellen van het college van B&W het komende jaar beoordelen.

Wim Kant
fractievoorzitter

wimkant@icloud.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.