25 juli 2016

Waardering voor de resultaten van Middelburg in 2015

In de raadsvergadering in juli werden de Jaarstukken 2015 besproken. Vlak voor het zomerreces vraagt politiek- en bestuurlijk Middelburg zich af hoe Middelburg het beleidsmatig en financieel gedaan heeft in 2015.

Het jarenlange beleid van gepaste investeringen, ombuigingen, bezuinigingen en de wereldwijde economisch groei hebben ertoe geleid dat een opgaande lijn is te zien in de uitvoering van het beleid.

Een kleine selectie met de belangrijkste positieve ontwikkelingen zijn voor het CDA:

Het eerste jaar van de decentralisaties, een majeure operatie, die relatief soepel is verlopen, in elk geval geen grootse problemen en toestanden. Dat financieel nog niet alles loopt zoals zou moeten is een feit. Natuurlijk, zaken kunnen worden verbeterd. Onze inzet is zo weinig mogelijk bureaucratie en zo veel mogelijk directe hulp aan onze inwoners .Dat kan volgens ons nog veel beter!

Dan is er in 2015 een actieplan grondbedrijf opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Een plan op initiatief van de Raad dat het grondbedrijf weer op orde moet brengen. Na een absoluut dieptepunt in de verkopen en de kans dat onze grondpositie de gemeente in het financieel moeras trok, heeft het er alle schijn van dat er een keer ten goede is gekomen. Er worden weer woningen gebouwd en bedrijfspanden neergezet. Het CDA is blij met deze ontwikkeling, laten wij het grondbedrijf ook eens een keer positief benaderen.

2015 is ook een beetje het jaar van het financieel toezicht geworden. Alsof Middelburg zelf niet zijn financiële boontjes kan doppen houdt de Provincie hier toezicht op. De accountant gaf aan dat we in-control zijn ondanks een verklaring met beperking. Raad en college hebben verantwoordelijkheid getoond door wederom fors te bezuinigingen om de meerjarenbegroting  in evenwicht te krijgen. Hoewel dat niet van een leien dakje ging, hebben wij afgelopen najaar een besluit genomen. Ons doel moet nu zijn een goedkeurende verklaring en beëindiging van het preventief toezicht door de provincie.

We zijn er echter nog lang niet. De in de Jaarrekening 2015 opgenomen benchmark toont dat wel aan. Dus het is nog wat te vroeg om de bloemetjes buiten te gaan zetten. Maar de resultaten mogen er wezen en er zijn weer lichtpuntjes te zien.

Was 2015 een dieptepunt voor de financiën, dat gold ook zeker voor de verhoudingen binnen deze raad. Mijn persoonlijke indruk is, dat we ook op dit punt  de goede kant op gaan. We lijken elkaar weer beter te begrijpen, vooral te signaleren aan een grotere bereidheid om (elkaar) te gaan ver-staan (op een andere manier gaan staat).

“Samen kunnen we meer”. Deze drive lijkt meer en meer het klimaat in onze raad te gaan inkleuren.

Met deze ervaring en met de complimenten naar college, ambtelijke medewerkers en raad gaan we positief het zomerreces in.

Goede vakantie!! 

Wim Kant
fractievoorzitter CDA-Middelburg
wimkant@icloud.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.