10 Siert Knigge

Geboren in de oorlog in Emmen. Studie bedrijfseconomie aan de VU. Afgestudeerd in 1970 en in 1974 gepromoveerd op de Oost-Europese (Sovjet)economie. Daarna gewerkt op het ministerie van Financiën en op de hoofddirectie van Rijkswaterstaat. In 1980 als “chef financiën” begonnen bij de Provincie Zeeland. Later in de functies van directeur Algemeen Beheer en Directeur Welzijn , Economie en Bestuur. 2008 met pensioen. Bestuurlijk actief in gezondheidszorg, natuurbeheer, onderwijs, cultuur, etc.. Daarnaast advieswerk, ook internationaal.

Ik ben vanaf het begin lid van het CDA. Voor mij zit de aantrekkingskracht niet zozeer in de politieke programma’s of de mensen, maar vooral in de vier uitgangspunten van de christen democratie. Dus, rentmeesterschap, gedeelde /gezamenlijke verantwoordelijkheid, solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Daarna komt de vraag aan de orde hoe we die gestalte gaan geven, ook in Middelburg. De voorstellen, reguleringen, beleidsnota’s en hoe het ook allemaal moge heten, dienen getoetst te worden aan die uitgangspunten. Dat is dan bepalend voor het standpunt van fractie en partij op alle niveaus .Daar kan ook een ieder op aangesproken worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.