5. Hilde Onderdijk

Mijn naam is Hilde Onderdijk. Ik hou van Middelburg waar ik vanaf ons trouwen woon. Onze twee dochters zijn in Middelburg geboren en al jaren het huis uit. Rijkswaterstaat Zeeland en Rechtbank Rotterdam waren mijn werkgevers en bij de Zeeuwse waterschappen was ik nauw betrokken als hoofdingeland. Deze functie is vergelijkbaar met een gemeenteraadslid. Mijn kennis ligt o.a. op het gebied van milieu-, water- en omgevingswet. 

De leefomgeving van Middelburg is waar we als CDA trots op mogen zijn en we op een verantwoorde manier gezamenlijk in stand moeten en kunnen houden, ook als de nieuwe landelijke Omgevingswet ingevoerd is en burgers democratisch betrokken worden. 

Er liggen taken te wachten in een leefomgeving waarin én wonen én scholing én werken én natuur én ook schonere lucht voor jong en oud, belangrijke rollen spelen en burgers democratisch betrokken worden. Hierbij kan en wil ik gemotiveerd een rol spelen.

.....dus stel ik me verkiesbaar voor de Middelburgse CDA gemeenteraadverkiezingen. 

Kernwoorden voor mij zijn: Doortastend; opbouwend; adviserend

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.