11. Krijnie Hoek van Dijke

Fractielid

Met mijn man ben ik in 2001 van het eiland Tholen verhuisd naar Arnemuiden, waar we met veel plezier wonen. Onze kinderen zijn volwassen en wonen elders in het land. Ik ben 66 jaar en inmiddels met pensioen. De laatste 10 jaar heb ik gewerkt bij de Zuidhoek in Zierikzee, de sociale werkvoorziening voor de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarvoor heb ik 20 jaar in diverse organisaties en functie in het sociale domein gewerkt. Met mijn man hebben we een op Tholen een fruitteeltbedrijf gerund voordat we naar Arnemuiden zijn verhuisd.

Ik heb de MULO gedaan en later, toen ik als herintreder op de arbeidsmarkt weer buiten ons bedrijf aan het werk ging, heb ik de opleiding Arbeidsmarkt en politiek gevolgd aan de katholieke Hogeschool in Tilburg.

Het sociale domein is mijn belangrijkste aandachtsgebied. Door mijn werk heb ik daar veel kennis en ervaring in opgedaan en dat geeft mij inspiratie om me in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Werkgelegenheid, economie en armoedebeleid hebben veel raakvlakken en staan niet los van elkaar. Zonder een goed economisch klimaat geen bedrijvigheid en zonder bedrijvigheid geen banen en zonder werk komen mensen al snel financieel in de knel en daardoor in een sociaal isolement.

Voor mij is het erg belangrijk me in te zetten voor een maatschappij, die waarin mensen en kans krijgen zich te ontplooien en mee kunnen doen. Ook vrijwilligerswerk is belangrijk. Steeds meer ruimte komt er voor initiatieven die door inwoners worden opgepakt en uitgevoerd. Dat bevordert betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar. De decentralisaties, die vanaf 2016 zijn ingevoerd, zijn een grote opdracht voor de gemeente, die de nodige inspanning vraagt, ook van de raad. Als vertegenwoordiger van u als inwoners, stellen wij daar kaders voor, zet ik mij in om samen met college goede zorg te kunnen bieden voor alle inwoners van Middelburg.

Een goed klimaat om te wonen, te werken en leven vraagt om keuzes. Economie en ondernemen zijn daarvoor belangrijke pijlers. Wel een eerlijke en duurzame economie met aandacht voor het milieu en voor de ondernemers en de medewerkers. Een eerlijke arbeidsmarkt waar plek is voor iedereen. Onderwijs dat jongeren opleidt gericht op de toekomst in nauw overleg met het bedrijfsleven, zodat deze jongeren na hun opleiding ook aan de slag kunnen.

Mijn motivatie om in de politiek werkzaam te zijn haal ik uit de bovenstaande maatschappelijke opdrachten die ik wil invullen vanuit de christendemocratische gedachte.

Krijnie Hoek

krijniehoek@cdamiddelburg.nl

06-23621286

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.