29 december 2016

Kennismaking Job van den Broek

In de CDA-info van oktober jl. heeft Job van den Broek zichzelf aan u voorgesteld. Om een meer persoonlijk beeld van hem te kunnen presenteren, heeft de redactie een vraaggesprek met hem gevoerd. De neerslag hiervan treft u hierbij aan.

Op de ochtend na het Halloweenfeest in het vroegere Postkantoor gebouw in de Lange Noordstraat ontmoetten we elkaar in wat nu het ‘Common House Elliott’ heet, de sociëteit van het University College. Job, 19 jaar jong, tweede jaars student bij het University College Roosevelt (UCR), woont op de studentenlocatie Jacob Roggeveenhof in Middelburg. Met ingang van dit studiejaar heeft hij gekozen voor de studierichting geschiedenis en politicologie, met focus op internationale betrekkingen. Hij verwacht in juni 2018 zijn opleiding bij het UCR te kunnen afronden. Binnen de studievereniging houden de studenten zich momenteel niet heel erg actief bezig met politiek, laat staan met het lokale bestuur.

Naast zijn studie is Job nog op andere gebieden actief. Afkomstig uit Engelen, werkt hij op vrijwillige basis als gids in de Sint Janskathedraal in

 ’s Hertogenbosch, en het erbij behorend museum. Hoewel hij belijdend lid is van de PKN, heeft hij indertijd besloten om contact op te nemen met het museum bij de Sint Jan met het verzoek om daar zijn maatschappelijke stage te mogen invullen. Met zijn belangstelling voor historie heeft hij zich allengs meer en meer verdiept in de geschiedenis van de Sint Jan. Job beaamt, desgevraagd, dat een maatschappelijke stage echt nuttig kan zijn. Jammer dat deze niet meer verplicht wordt gesteld.

Roeien is een studentensport bij uitstek. Job roeide al ruim zes jaar in Den Bosch, maar tot zijn verwondering bestond er binnen de organisatie van de UCR geen roeivereniging. Twee jaar geleden roeiden zo’n acht studenten van de UCR bij de roeivereniging Honte. Job is als medeoprichter druk geweest met een eigen roeivereniging van en voor studenten. Eind vorig jaar is deze roeivereniging tot stand gekomen onder de naam “M.S.R.A. Odin” met niet minder dan 45 leden! Voorlopig wordt nog gebruik gemaakt van de faciliteiten van Honte, maar doel is om binnen twee jaar de beschikking te hebben over eigen boten en een gebouw.

Sinds mei 2016 is Job voorzitter van het CDJA in Zeeland en lid van het Algemeen Bestuur van het CDJA landelijk. In Zeeland telt het CDJA ca 40 leden, waarvan 3 à 4 leden in Middelburg wonen. Doelstelling: binnen twee jaar een ledenbestand van minstens 50 leden! Op de agenda van het CDJA Zeeland staat onder meer een debatbijeenkomst in de Statenzaal in Middelburg, samen te organiseren met de JOVD en de Jonge Socialisten.

En zoals bekend is Job ook fractie assistent bij de CDA-fractie in Middelburg. In die rol is hij betrokken bij de voorbereiding van elke fractievergadering. Tevens is hij namens de fractie lid van de adviescommissie MAZA. De onderwerpen die daar worden besproken, vragen veel (lees)voorbereiding, maar Job vindt deze materie wel interessant.

Kortom, ik sprak met een ambitieuze bezige bij die zijn studietijd in Middelburg maximaal benut. De redactie wenst hem graag veel succes toe met zijn studie, maar niet minder met zijn activiteiten voor het CDA, zowel lokaal, provinciaal als landelijk.

Wim Jansen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.