29 december 2016

Van de redactie

In deze december uitgave van uw CDA-info zal het u niet ontgaan dat in maart volgend jaar verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn gepland. Maar er is ook aandacht voor een aantal (lastige) actuele politieke zaken, die in de komende weken ongetwijfeld nog veel publiciteit zullen krijgen.

Onze afdelingsvoorzitter wil in dit december nummer niet terug zien op het aflopende jaar. De verkiezingen voor de Tweede Kamer en de “ontevreden” kiezer die gevoelig is voor een minder genuanceerde stellingname boeit hem meer. De fractievoorzitter informeert ons over ontwikkelingen rond het behoud van de Oostkerk. Tevens geeft hij aan vanuit welke politieke uitgangspunten de fractie voorstellen aan de Gemeenteraad zal beoordelen. Omdat onze wethouder geen kopij heeft aangeleverd, zult u deze keer zijn bijdrage over actuele politieke zaken in de gemeente Middelburg moeten missen.

Mevrouw Kool-Blokland, lid van Provinciale Staten, deelt met ons grote zorgen over met name de problematiek rond Thermphos en de toekomst van Delta. De heer Rein van der Kluit behandelt een aantal interessante onderwerpen die in het Waterschap Scheldestromen hebben gespeeld, zoals zoet water problematiek, het Kustpact, slibverwerking en het investeringsprogramma 2017.

Vervolgens kunt u kennis nemen van het verslag van de Algemene Leden Vergadering van CDA Middelburg met onder meer de verkiezing van de heer Roderik Bin tot bestuurslid. Ook de volgorde van de kandidaten op de CDA lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is besproken en natuurlijk ook het concept verkiezingsprogramma. In vervolg op de presentatie in het vorige CDA nummer door de heer Job van den Broek, kunt u nu met hem nader kennis maken.

Mevrouw Joba van den Berg-Jansen is de Zeeuwse CDA kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Haar curriculum vitae en haar voorgenomen agenda komen uitgebreid aan de orde in dit artikel. En mevrouw Lenny Geluk groet ons vanaf plaats 20 op de CDA kandidatenlijst. Zij maakt ons duidelijk dat zij vooral wil opkomen voor de belangen van de senioren in ons land. De heer Frank van den Heuvel geeft zijn visie op een tweetal bewegingen in het politieke veld met de oproep aan de traditionele volkspartijen zoals het CDA, om zich niet te manifesteren als midden partijen, maar juist de vleugels binnen de partij te koesteren.

Kortom, veel informatie om kennis van te nemen, maar ook om eens te overdenken. Hoewel de aanloop naar de Kerstdagen en de jaarwisseling voor veel mensen een hectische tijd is, wenst de redactie u allen met deze CDA-info veel leesplezier toe en later in de maand vredige Kerstdagen, een gezellige overgang naar het nieuwe jaar en mogelijk tot ziens bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente om elkaar een voorspoedig en gelukkig 2017 toe te wensen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.