29 december 2016

Van de voorzitter

Wanneer U dit leest zijn de laatste weken van het jaar aangebroken. Normaal gesproken het moment bij uitstek om terug te kijken op het afgelopen jaar. Dit jaar echter, op de drempel van het verkiezingsjaar 2017,  is het wellicht beter om vooruit te kijken naar de  komende 2e Kamerverkiezingen.

Zal de kiezer het CDA weten te vinden of beter zal het CDA de kiezer weten te vinden? Afgaande op de peilingen en de tussentijdse verkiezingen in Veghel e.o. staat het CDA er goed voor. Toch geeft het te denken dat het CDA in grootte de lokale partij voor moest laten gaan.

Lokale partijen associeer ik (nog) steeds met ontevreden kiezers die vinden dat ze in de steek zijn gelaten door landelijke partijen. Kennelijk heeft de landelijke politiek tot op heden nog geen antwoord weten te vinden op deze ontevredenheid. Dat is een slechte zaak, want op deze manier bestaat de kans dat de landelijke partijen die deze ontevredenheid voeden (maar niet wegnemen, vergeet dat niet!!) zullen zegevieren. Dat daarmee de nuance uit de politiek verdwijnt, is zeer wel voorstelbaar en dat spanningen eerder toe- dan afnemen, is voor de hand liggend.

Om dit scenario niet bewaarheid te zien worden is het de taak van de lokale politiek om te luisteren naar de stem van de kiezer en om te laten zien dat er wel degelijk in actie wordt gekomen door de gemeentelijke politici.Alleen zo kan de kiezer overtuigd worden dat het wel degelijk zin heeft om op een landelijke partij te stemmen. Een landelijke partij met aandacht voor de nuance heeft niet enkel een luisterend oor voor de ontevreden  burger, maar biedt ook  genuanceerde oplossingen waar velen mee kunnen leven en niet enkel de”angry white man”, zo deze al zou bestaan.

Want, als we dan toch terug willen kijken, dit is wel wat we van 2016 kunnen leren: voornamelijk ontevredenheid als motivering om te gaan stemmen vergroot de kans op ongeleide projectielen aan de macht. Dat is trouwens niet enkel mondiaal zo, maar ook nationaal en zeker ook regionaal.  Dat weten we in Middelburg maar al te goed.

Ik wens u namens het bestuur alvast gezegende Kerst en een voorspoedig 2017.

Geertjan Sarneel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.