17 maart 2017

CDA voor toevoegen Campus Zeeland aan grote projecten

Vorig jaar hebben wij in deze Staten het kader voor de grote projecten van de Provincie Zeeland vastgesteld en nu zijn de grote projecten aan de hand van dit kader beoordeeld. Op deze wijze kunnen we meer grip houden op de voortgang, bijsturen waar nodig en zorgen dat het uiteindelijke doel zonder ‘kleerscheuren’ bereikt wordt.

Prima en correct te constateren dat de Sloeweg N62, Waterdunen, Marinierskazerne, Natuurpakket Westerschelde, Tractaatweg N62, Perkpolder en de sanering van Thermphos als grote projecten worden aangemerkt.

Toch willen we nog enkele opmerkingen plaatsen bij de beoordeling van de toetsing, waarover ook reeds in de commissie is gesproken. Er worden drie types onderscheiden:

  • Projecten waarvoor een BV is gevormd;
  • Projecten waarvoor de dagelijkse projectaansturing bij de provincie ligt;
  • Projecten die de provincie als bestuurlijk opdrachtnemer uitvoert.

Indien strikt wordt getoetst aan deze types kan het zijn dat er een project met een grote maatschappelijke impact niet als groot project wordt aangemerkt. Dit kan volgens het CDA niet de bedoeling zijn.

Voor het CDA is Campus Zeeland - wat volgens eerder genoemde criteria niet in de categorie grote projecten valt - gelet op de omvang wel degelijk een groot project. We horen graag van het College of zij het met ons eens zijn.

Het CDA ziet graag dat er niet zo strikt wordt getoetst aan de kaders, zodat omvangrijke projecten met bijvoorbeeld een grote maatschappelijke impact ook via deze werkwijze worden opgevolgd.

Prima dat we op deze manier kaders opstellen, maar bij alles blijft gelden dat een gezonde geest en wat boerenverstand helpen om met het toetsingskader om te gaan. Want alleen het kader voorkomt niet eventuele problemen. Hoe er mee om wordt gegaan en hoe er gehandeld wordt leidt tot voorkoming van problemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.