17 maart 2017

CDA steunt voorstel 'Beter Leven Concept'

Op 9 december bezocht het CDA het bedrijf van de heer De Bruyckere, pluimveehouder met vleeskuikens in Aardenbrug in Zeeuws Vlaanderen. Een ondernemer die met volle overtuiging kiest voor het Beter Leven Keurmerk. Dit betekent minder vleeskuikens per vierkante meter. Bij de keuze voor dit keurmerk kreeg deze ondernemer te maken met belemmeringen op het gebied van de maximale omvang van zijn stallen, namelijk een bovenmaat van 5000 m2. Meerdere pluimveehouders in Zeeland kiezen voor dit concept en dan niet als "kip zonder kop", maar met hun volle boerenverstand.
Dit zijn eerlijke ondernemers die door het produceren wat de markt en de samenleving vraagt,  nu en in de toekomst hun brood willen verdienen.

Ik ben er trots op dat het CDA - samen met de ChristenUnie - er voor gezorgd heeft dat er aandacht gekomen is voor de belemmeringen die de pluimveehouders bij omschakelen ondervinden. Dit heeft geleid tot het prima voorstel dat nu voorligt. Een voorstel dat door inzet van de gedeputeerde en ambtenaren in korte tijd is vormgegeven en wat er voor zorgt dat er een oplossing komt voor de eerder genoemde bovenmaat van 5000 m2 die een verdere verduurzaming van deze pluimveebedrijven in de weg staat. Complimenten hiervoor.

Ik verwacht dan ook dat alle partijen in de staten dit voorstel zullen steunen en dus ook hun gezonde 'boerenverstand' gebruiken. Eerlijk en goed ondernemerschap met nieuwe concepten binnen de pluimveesector wordt door het CDA van harte ondersteund. Wij ondersteunen dit voorstel dat nieuwe concepten en dus verduurzaming mogelijk maakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.