27 maart 2017

Konvooi rijden voor landbouwverkeer over de Zeelandbrug

Middelburg - 27 maart 2017 - Provincie Zeeland zal vanaf 1 juni 2017 landbouwverkeer toe staan op de Zeelandbrug. Voor CDA-Statenfractielid Maarten Janssens is dat goed nieuws - hij uitte namelijk zorgen over de beperkte routeopties van en naar Schouwen-Duiveland.

Tijdens de Commissie Econonomie van vrijdag 24 maart meldde Gedeputeerde Harry van der Maas de pilot. Provincie Zeeland zou in samenwerking met ZLTO, Cumela en Rijkswaterstaat deze pilot uitvoeren van juni tot en met november. Drie momenten per week van 09:00 tot 10:00 wordt de Zeelandbrug vrijgemaakt voor landbouw verkeer. Dit betreffen de dinsdag, woensdag en donderdag.

De pilot moet uitwijzen wat de stremming is, of het functioneert en of de verkeersveiligheid niet in het geding is. Voor de langere termijn wordt nog gekeken welk traject definitief gebruikt wordt voor landbouwverkeer: de Zeelandbrug of de Oosterscheldekering (bij de laatste is Rijkswaterstaat de wegbeheerder).

Voor meer info: zie de site van Provincie Zeeland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.