19 april 2017

CDA stelt vragen aan GS over krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt

De conjuncturele situatie van de Nederlandse economie is ook het afgelopen jaar verder verbeterd [1][2]. Dit zien we ook terug in de cijfers voor de Zeeuwse arbeidsmarkt:

 

02-2016

02-2017

WW-uitkeringen (Zeeland)

9155

7743

Werkzoekenden (Zeeland)

14706

12172

Online vacatures (Zeeland)

1939

2766

 

Bron: UWV

De aantrekkende economie zorgt dus voor een daling van de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen, tegelijkertijd neemt hiermee de schaarste op de Zeeuwse arbeidsmarkt toe. Niet alleen is er een tekort aan technisch personeel en vakmensen in Zeeland, maar ook bijvoorbeeld de horeca en recreatiesector hebben momenteel problemen om aan voldoende personeel te komen. Onder meer Omroep Zeeland (‘Een kok is hier niet te vinden’ [3]), de PZC (‘Horeca in Zeeland schreeuwt om mensen’ [4]) en de Volkskrant (‘Lasser, arts of kelner gezocht: Zeeland krijgt al die vacatures niet gevuld’ [5]) hebben hier recent over bericht. Bovendien concludeert het UWV in recente onderzoeken dat ‘het tekort aan vakmensen in Nederland nog jaren aanhoudt’ [6], het aantal vacatures in de horeca hoog is [7], maar ook dat niet iedereen profiteert van de aantrekkende arbeidsmarkt [8].

De situatie op de Zeeuwse arbeidsmarkt biedt volgens de CDA-fractie een uitgelezen mogelijkheid om meer niet-werkende werkzoekenden – zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten – aan een baan te helpen. Tegelijkertijd is de toenemende krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt een punt van zorg: de groei van de Zeeuwse economie wordt belemmerd en ook het vestigingsklimaat wordt er negatief door beïnvloed. Daarom heeft het CDA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

  1. Is het college van Gedeputeerde Staten het met de CDA-fractie eens dat de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt een uitgelezen kans biedt om meer niet-werkende werkzoekenden, waaronder laaggeschoolden, langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten in Zeeland aan een baan te helpen?
  2. Welke nadelige effecten ziet het college van Gedeputeerde Staten van de (te) krappe Zeeuwse arbeidsmarkt voor Zeeuwse bedrijven en de Zeeuwse economie?  
  3. Kan het college van Gedeputeerde Staten aangeven wat de inzet is van zowel de provincie Zeeland als Zeeuwse gemeenten om op de Zeeuwse arbeidsmarkt te zorgen voor een betere aansluiting van vraag en aanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief?
  4. Ziet het college Gedeputeerde Staten additionele mogelijkheden om te zorgen voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de Zeeuwse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in samenwerking met Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten?

[1] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/conjunctuurklokindicator

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/conjunctuurklok

[3] http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-04-16/1108954/kok-vinden-hier-niet-te-doen-video#.WPPLHYiLRaQ

[4] http://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/horeca-in-zeeland-schreeuwt-om-mensen~ac2c45d7/

[5] http://www.volkskrant.nl/economie/lasser-arts-of-kelner-gezocht-zeeland-krijgt-al-die-vacatures-niet-gevuld~a4467100/

[6] https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2017/tekort-aan-vakmensen-houdt-nog-jaren-aan.aspx

[7] www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2017/meer-werkgelegenheid-in-horecasector-door-gunstige-economie.aspx

[8] www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2017/arbeidsmarkt-trekt-aan--maar-niet-iedereen-profiteert.aspx

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.