21 april 2017

CDA over Plan van Aanpak Thermphos: scherp, duidelijk, hard en snel!

Dat is wat de Provinciale Staten krijgen in het gepresenteerde Plan van Aanpak, althans, de eerste drie. De snelheid gaat dé grote opdracht in de uitvoering van dit Plan van Aanpak (PvA) worden!

 Het is goed dat er nu eindelijk het Plan van Aanpak er ligt. Complimenten voor de opstellers daarvan, complimenten aan de heer Braakman (directeur Van Citters Beheer, red.) onder wiens leiding dit op tijd tot stand is gekomen en complimenten aan de gedeputeerde dat hij zijn woord gestand heeft gedaan en er nu echt een PvA ligt. De Staten hebben er regelmatig om gevraagd. Wij wilden inzicht, diepgang en inzicht in de taak die nog op onze schouders ligt en hardheid in de afspraken. Stuksgewijze uiteenrafeling van de verschillende taken en een aanpak op het oplossen van al deze onderscheiden moeilijkheden.

 Het is noodzakelijk geweest om afscheid te nemen van de aannemer. Goed dat die hardheid erin is gekomen. De Staten hebben om harde zakelijkheid gevraagd. Dat is goed uitgevoerd.

In dit PvA is – voor zover wij kunnen zien – duidelijk aangegeven wat er nog op ons bordje ligt en hoe in stappen dat probleem opgelost dient te worden: door scherpe grenzen te trekken, scherpe lijnen, duidelijke afspraken en met een stevige, harde zakelijkheid. Kortom: eindelijk een spoorboekje. Nu moet de trein nog volgens dit spoorboekje gaan rijden. Die opdracht ligt bij VCB en wij benadrukken het enorme belang van de snelheid van de trein die gaat rijden: snelheid – met zorgvuldigheid – is de kernboodschap die doorklinkt uit dit PvA. Het CDA onderschrijft het grote belang van het inzicht dat we nu verkregen hebben. Vergunningen, deadlines voor storten van materialen, procedures, en partijen!

Nu de oplossing, want daarbij zijn vele partijen betrokken.

Het Rijk is een essentiële partij. Het CDA heeft eerder gezegd “zou Thermphos in Kijkduin staan, dan zou het probleem al lang zijn opgelost”. Wanneer het Rijk met een dergelijke grote kosten post zou zijn geconfronteerd – voor Zeeland is dat 4 % van de totale begroting, en dan praten we alleen nog maar over de jaarlijkse beheerkosten – dan zouden voor het Rijk over een kostenpost van € 10 miljard praten op de Rijksbegroting van € 264 miljard. Een dergelijke kostenpost zou bij het Rijk ongekende effecten hebben. En dan hebben we het nog niet eens over de werkelijke kosten die uit het PvA komen of de oorzaak van het faillissement van Thermphos. Het voelt onrechtvaardig dat minister Kamp tot nu toe niet bereidwillig is geweest. We hebben een beetje hoop met zijn laatste opmerking in zijn recente brief dat hij wil gaan praten.

Laten we alert zijn dat we niet in deeloplossingen gaan denken. Het CDA wil graag de financiële afspraken in een totale afspraak vervat zien. Dat betekent niet dat we niet slim moeten opereren en zo mogelijk moeten versnellen waar dat mogelijk is, ook al kost dat vooralsnog extra geld. Dat zijn volgens het CDA gewoon kosten die voor de baat uitgaan. Wij steunen daarmee ook de motie van de SGP. Het totale inzicht en de financiële afspraken over de uitvoering van het PvA willen we graag integraal in beeld hebben. Dat geldt ook voor Zeeland Seaports, Europa en de partijen in de kabinetsonderhandelingen.

Laten we dit spoorboekje met de hoogst mogelijke snelheid gaan hanteren - uiteraard ligt de verantwoordelijkheid bij VCB, maar het is mede onze financiële verantwoordelijkheid om dit mogelijk te maken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.