09 juni 2017

Het dossier Thermphos: onvermijdelijk

“Wij voelen het mes op de keel”, aldus Statenlid Hannie Kool.

De bijdrage van het CDA aan het dossier Thermphos is helder, kernachtig en richtinggevend. 

Het oordeel van het CDA bestaat uit één woord: onvermijdelijk. Wij zouden ons er te gemakkelijk vanaf maken als we het daarbij zou laten.

"Hoe zwaar en ingewikkeld deze weg ook is voor de provincie;
Hoeveel ergernis het ook bij ons oproept; 
Hoeveel ergernis we ook hebben over het ontstaan van het probleem; 
Hoeveel ergernis we ook hebben over de rol van diverse overheden;
Hoeveel nauwgezetheid we ook aan de dag leggen om het hele proces te bewaken;
Hoeveel stevigheid we ook willen in de onderhandelingen; 
Hoeveel respect we ook hebben voor de mensen die dag in dag uit bezig zijn om dit probleem op te lossen; 
Hoeveel kosten we daarvoor gaan maken en hoeveel we ook met elkaar bewust zijn van de kostenbeheersing en de zorgvuldige bewaking daarvan, deze beslissing nu om geld voor het fosfor veiligstellen van de site beschikbaar te stellen is onvermijdelijk.”

Het CDA wil hierbij nog het volgende opmerken: er wordt aangekaart dat het havenbedrijf Zeeland Seaports een groot aandeel heeft in de sanering van Thermphos. De fusie met havenbedrijf Gent dat in de toekomst gaat plaatsvinden, mag de sanering niet in de weg zitten, vindt het CDA.

"Het CDA wil pas over de fusie praten en beslissen op het moment dat Zeeland Seaports een oplossing heeft voor de sanering van het terrein van Thermphos,” aldus Statenlid Kool. Daarnaast wil het CDA graag een goede afhechting van de betrokkenheid van de gedeputeerde zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.