09 juni 2017

Het uitkleden van het eens zo mooie Zeeuwse meisje

Middelburg – 9 juni 2017 – TIjdens de Statenvergadering van vrijdag 9 juni is de verkoop van bedrijf DNWG besproken. Het CDA heeft een tweeledig gevoel erover.

Enerzijds voelt het CDA een overgrote treurnis over het verkopen van de “Zeeuwse kroonjuwelen”. Statenlid Hannie Kool: “Ik zie dat helaas al voor mij. De Zeeuwse krullen en strikken die één voor één verkocht gaan worden om in het zwarte gat van de tekorten van PZEM te verdwijnen. De stapsgewijze uitkleding van het eens zo mooie Zeeuwse meisje.”

Volgens het CDA zouden mensen er cynisch van worden. Inmiddels is Indaver en Windpark Kreekraksluis verkocht en zijn er mislukte investeringen gedaan in de Biovalue Centrale, zonnepanelen en afvalverwerkingen in Ierland. Het CDA vraagt zich af hoever er al afgedwaald is van een zogenaamde ‘totaaloplossing’. Het lijkt een wrange grap te worden waarbij men spreekt van een ‘totaalprobleem’ dat niet meer aanwezig is omdat alles in stukken is ontmanteld of ‘chemisch opgelost’.

Anderzijds constateert het CDA dat het toekomstperspectief van verkoop gezien de huidige omstandigheden het beste is.  Door de huidige slechte energiemarkt, de late uitvoering van splitsing en de verkeerde investeringen in het verleden is het voor de medewerkers van DNWG een ‘blessing in disguise’.

Het CDA wilt zo spoedig mogelijk een businessplan zien voor de rest van het bedrijf. Hierin moet het behoud van aandeelhouderswaarde centraal staan. De vraag die het CDA vervolgens stelt: “Hoe gaat de inrichting en de governance van de PZEM ons nu helpen om dit te realiseren?” Het CDA vindt het goed dat er actie ondernomen gaat worden om een nieuwe aandeelhoudersstrategie op te stellen. Het bedrijf is namelijk dermate van omvang en structuur veranderd, dat er voor de aandeelhouders nieuwe uitgangspunten moeten worden geformuleerd. Volgens het CDA speelt Evides daar een cruciale rol in. Het is altijd een punt geweest van de publieke aandeelhouders dat een publieke nutsvoorziening in publieke handen moet zijn.  Voor ons was dat belang nog groter dan voor het netwerkbedrijf.

Het CDA stemt daarom in met de verkoop van de netwerkgroep DNWG.

 Foto: nu.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.