09 juni 2017

Eerst capaciteit, dan pas verbod

Middelburg – 9 juni 2017 – Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 9 juni heeft het CDA in de persoon van Anton Geluk gereageerd op het onderwerp varend ontgassen. Of zoals het CDA het ziet: het ontgassen aan en naar de buitenlucht.

Het CDA wijst Gedeputeerde Staten erop dat er niet alleen sprake is van varend ontgassen. Ook het stil liggend ontgassen moet meegenomen worden in de discussie. Het is daarom beter om te spreken van het ontgassen aan en naar de buitenlucht. Hierbij verklaart het CDA dat ontgassen slecht is voor het milieu, voor de schippers en de medewerkers. Er is een motie naar voren gekomen die het ontgassen verbied.

Verbonden aan een motie die samen ingediend is met de SGP, CU en de VVD, steunt het CDA het voorstel. Het verbod is nodig zodat er druk op de sector komt. Ontgassen kost geld en zonder verbod blijft dit gebeuren. Tevens ziet het CDA dat er te weinig capaciteit is in Zeeland hiervoor. Schippers zijn genoodzaakt de wet te overtreden door het ontbreken van voldoende “ontgassingscapaciteit”.

De motie houdt in dat er een vrijstelling komt voor ontgassen totdat er voldoende ontgassingscapaciteit is tot uiterlijk 1 juli 2018. Daarna zal het verbod pas gehandhaafd worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.