SEELT_PR_HR_v1_koeienwater
05 juli 2017

Sneller internet in Zeeuwse buitengebieden

Aanstaande vrijdag zal in de Provincie Statenvergadering het volgende hamerstuk behandeld worden: het verder mogelijk maken van toekomstbestendige breedbandverbinding in het Zeeuwse buitengebied. Hiervoor is een nieuw initiatief aangedragen waar CDA achter staat.

In maart 2016 is het Plan van Aanpak "Digitale Agenda" aangeboden. Gedeputeerde Staten hebben in oktober 2016 aangegeven dat vraagbundeling nodig is om tot een solide business case te komen. Zo zou snel internet in het buitengebied vlotter gerealiseerd kunnen worden. In de contacten met providers blijkt voorfinanciering in Zeeland problematisch te zijn. Na deze signalen is door BNG/NIA (Nederlands Investment Agency) een analyse gemaakt. Conclusie van dit advies is dat het oprichten van een Provinciaal breedbandfonds de meest kansrijke oplossing is.

In oktober 2016 heeft Gedeputeerde Staten aangegeven dat vraagbundeling nodig is omtrent het onderwerp. Zo is er een solide business case tot stand gekomen waarna een analyse is uitgevoerd. Deze is door het Nederlands Investment Agency opgesteld. De conclusie van het advies is het oprichten van een Provinciaal breedbandfonds.

Gedeputeerde Staten stelt daarom voor om een bedrag van €370.000,00 beschikbaar te stellen aan Economische Impuls Zeeland. Zij worden zo in staat gesteld om een revolverend breedbandfonds op te richten. Deze zou een looptijd hebben van 3,5 jaar. Na het beëindigen van de looptijd komt het geld terug naar de provincie.

Het CDA volgt het traject met veel interesse. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.