27 juli 2017

CDA stelt vragen naar aanleiding van negatieve publiciteit Zeeland Seaports

Op 30 juni 2017 is op Omroep Zeeland een artikel gepubliceerd dat spreekt over een ‘Daverende havenruzie rond uitbreiding offshorebedrijf’[1]. Het bedrijf DOC beschuldigt in een mail –  die in handen is van Omroep Zeeland – Zeeland Seaports van onprofessioneel gedrag en het delen van vertrouwelijke informatie over DOC met externe partijen.

Vervolgens valt op 21 juli op de PZC-website in het artikel ‘Havenbedrijf Zeeland Seaports onderzoekt lekken bedrijfsinformatie’[2] te lezen dat andere partijen aangeven dat deze kwestie niet op zichzelf zou staan: “Diverse spelers in de haven hebben rechtszaken tegen het havenbedrijf lopen. Hun klacht is dikwijls dat een bedrijf medewerking vraagt om een potentiële klant te faciliteren en dat het havenbedrijf vervolgens doodleuk die klant zelfstandig probeert binnen te halen. Ze noemen het havenbedrijf weinig klantvriendelijk, eerder 'een gesloten bastion dat verdeel- en heerstactieken gebruikt en maar beperkt informatie deelt', ook over de voorgenomen fusie met het Havenbedrijf Gent.

Het artikel ‘Zeeland Seaports zou informatie klant lekken naar Dong Energy’[3] op de PZC-website van 26 juli 2017 concretiseert vervolgens de aantijgingen van het doorspelen van vertrouwelijk informatie van DOC en Finsa waarbij “Zeeland Seaports een uitbreidingsplan van offshorebedrijf DOC én bouwmaterialenleverancier Finsa BV in Vlissingen zou hebben doorgespeeld aan het Deense windenergiebedrijf Dong Energy.

Het CDA verwacht van overheidsdeelnemingen dat deze met de grootste zorgvuldigheid te werk gaan, zeker in een bedrijf waar grote (commerciële) belangen een rol spelen. Zeeland Seaports wordt geacht een betrouwbare partner te zijn waarmee in vertrouwen informatie gedeeld kan worden. Daarnaast mag van Zeeland Seaports verwacht worden dat er op een prudente wijze met deze informatie wordt omgegaan richting bestaande en (potentiële) nieuwe klanten. Verder vindt het CDA het belangrijk dat zowel bestaande als nieuwe bedrijven goed gefaciliteerd worden.

De aanhoudende negatieve publiciteit zoals hierboven geschetst baart het CDA zorgen, mede gezien de energie nu vooral gestoken moet worden in het traject voor de fusie met het havenbedrijf van Gent. Daarom heeft het CDA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van de in de toelichting beschreven kwestie tussen Zeeland Seaports, DOC, Finsa en Dong Energy in het Zeeuwse havengebied?
  2. In hoeverre wordt het college van Gedeputeerde Staten geïnformeerd over deze kwestie?
  3. Is het college van Gedeputeerde Staten het met de CDA-fractie eens dat het onwenselijk is dat dergelijke berichten in de publiciteit komen, naast dat het vermeende feit an sich ook zorgelijk is?
  4. Ziet het college van Gedeputeerde Staten een rol voor zichzelf om tot een oplossing te komen, zo ja, hoe ziet het college van Gedeputeerde Staten deze rol?
  5. Kan het college van Gedeputeerde Staten aangeven welke gevolgen de negatieve publiciteit heeft voor de fusiebesprekingen met Gent?
  6. Kan het college van Gedeputeerde Staten aangeven hoe Zeeland Seaports omgaat met het spanningsveld tussen het aantrekken van nieuwe bedrijven en het faciliteren van bestaande bedrijven en hun klanten?

[1] www.omroepzeeland.nl/nieuws/99840/Onderzoek-naar-havenmanager-wegens-lekken-informatie

[2] www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/havenbedrijf-zeeland-seaports-onderzoekt-lekken-bedrijfsinformatie~a271d340/

[3] www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/zeeland-seaports-zou-informatie-klant-lekken-naar-dong-energy~a2d101a2/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.