31 oktober 2018

Beantwoording schriftelijke vragen over hyperloop

Woensdag 31 oktober - MIDDELBURG - Enige tijd geleden heeft CDA Zeeland in de personen van Jeffrey Oudeman en Frank Kuijpers schriftelijke vragen gesteld over de hyperloop - een concept voor een vacu├╝mtrein. De beantwoording door Gedeputeerde Staten is nu verschenen.

Uit de antwoorden kan geconcludeerd worden dat het college inziet dat de hyperloop een goed idee is voor de mobiliteit van Zeeland en kansen biedt voor diverse sectoren. Het CDA ziet vooral mogelijkheden in het verkleinen van de afstand tot de randstad, wat het voor studenten en werknemers aantrekkelijker maakt om naar Zeeland te komen. 

"Er is al een ambtelijk gesprek met de organisatie van Hyperloop gevoerd. De organisatie is aangeboden om een verkennend gesprek in Zeeland te voeren om de pilot in Zeeland in te richten," College van GS

Het CDA wacht de uitkomsten van een mogelijke pilot af.

Lees de volledige beantwoording van de vragen hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.