24 april 2020

Beantwoording vragen sport- en cultuursector

Vrijdag 24 april - MIDDELBURG - Gedeputeerde Staten heeft de vragen van het CDA beantwoord over de sport- en cultuursector.

In hoeverre hebben Gedeputeerde Staten al een beeld hoe de cultuuren sportsector er voor staan? Is er zicht op in hoeverre landelijke regelingen passen en voldoende zijn voor musea, instellingen en evenementen? 

De cultuur- en sportsector, belangrijke sectoren van de Zeeuwse economie zijn hard getroffen door de Corona-maatregelen. Veel evenementen zijn afgelast of worden verplaatst naar later dit jaar en organisaties maken zich grote zorgen over het lopende seizoen. Afhankelijk van de duur van de maatregelen, wordt ook gevreesd voor de kaartverkoop en activiteiten in het seizoen erna.

Om ons beeld te verdiepen, hebben wij in afstemming met de Zeeuwse gemeenten een inventarisatie uitgezet om de economische impact voor de cultuursector in kaart te brengen. Voor sport wordt er soortgelijk, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzoek gedaan.

Onderdeel van de Zeeuwse inventarisatie is een duiding van de mate waarin de generieke en specifieke maatregelen van het Rijk soelaas bieden en welke behoefte er aan concrete ondersteuning is. Wij volgen de ontwikkelingen bij het Rijk op de voet en informeren het veld onder meer via de Corona-pagina op de provinciale website.

In hoeverre is er contact met andere overheden om hierin gezamenlijk op te trekken?

Wij onderhouden contacten met de landelijke taskforce die door het Ministerie van OCW en VWS en koepels van gemeenten (VNG) en provincies (IPO) zijn ingesteld. Binnen Zeeland trekken wij zoals gezegd samen met de gemeenten op om de economische impact en mogelijke steunmaatregelen in kaart te brengen.

In hoeverre is het mogelijk om zowel steun op korte termijn te geven, als ook nu al na te denken welke maatregelen nodig zijn om na de intelligente lock-down op een passende en goede manier weer door te kunnen?

Voor de korte termijn geldt de provinciale coulance-regeling voor organisaties met een provinciale subsidie. Hierbij gaat het onder meer om maatwerk rond (wijziging van) prestatieafspraken. Verdere maatregelen voor de korte termijn worden afgewogen als onze inventarisatie (begin mei) is afgerond. Wij hopen dat deze inventarisatie ook bruikbare suggesties oplevert voor een intelligente start-up later dit jaar. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.