11 september 2020

Beantwoording vragen subsidies voor de culturele sector

Vrijdag 11 september - MIDDELBURG - Enige tijd geleden hebben CDA-Statenlid Karin van den Broeke en PvdA-Statenlid Ralph van Hertum schriftelijke vragen ingediend over subsidies voor de culturele sector. Het originele artikel vindt u hier.

1. Verwachten Gedeputeerde Staten dat het Zeeuwse Stimuleringsfonds Cultuur voldoende is om de Zeeuwse culturele instellingen te ondersteunen? Graag een toelichting.

1. Het Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur kan de inkomstenderving sectorbreed niet compenseren. Dat is ook niet het doel. De specifieke contouren moeten nog worden vastgesteld. Onze voornaamste inzet is om de Zeeuwse culturele infrastructuur door de Corona-crisis heen te loodsen door nieuwe samenwerking en verdienmodellen te stimuleren. Met de eerste inzet vanuit het fonds hebben wij voor een aantal dragende voorzieningen tijd gekocht, en hopen wij door samenwerking tussen partijen te stimuleren een keteneffect te bereiken. Echter, een groot aantal andere organisaties staan voor dezelfde opgave en hebben op dit moment geen zicht op steun. Terwijl de horeca en toerisme kunnen terugkijken op een enigszins herstel van inkomsten gedurende de zomer, bevindt de culturele sector zich nog altijd in zwaar weer. Het herstel laat nog op zich wachten, waardoor er nog altijd beperkt inkomsten zijn voor de organisaties. Wij verwachten dus dat aanvullende ondersteuning nodig is en blijft.

2. De Rijksoverheid stelt € 300 miljoen in een noodfonds beschikbaar. Is duidelijk welke Zeeuwse instellingen door dit noodfonds ondersteund gaan worden?

2. Ja. Het gaat om het Watersnoodmuseum, Zeelandtheaters, het samenwerkingsverband Zeeuwse filmtheaters (FiZi, Ledeltheater, ’t Beest, Cinema Middelburg), de Spot en de theateronderdelen van ’t Beest en Ledeltheater. Daarnaast hebben Theaterproductiehuis Zeelandia en Vleeshal een ophoging gekregen van hun bestaande meerjarige subsidie uit de Rijksfondsen.

3. Het CDA en de PvdA zijn bezorgd over het ondersteunen van de Zeeuwse culturele sector door het Rijk. Vinden Gedeputeerde Staten dat de regio’s voldoende of onvoldoende worden gesteund op cultureel vlak? Graag een uitleg.

3. Wij zijn content met de extra steun in het kader van Corona. Op 21 augustus heeft minister Van Engelshoven een tweede steunpakket bekend gemaakt ten hoogte van € 482 mln. Hiervan is in ieder geval € 150 mln. beschikbaar voor (gemeentelijke) culturele instellingen. Wij zien het pakket als erkenning van de 20026375 2 Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten waarde van de culturele sector. De criteria voor de ondersteuning van instellingen en makers moeten nog uitgewerkt worden. Het is dus nog niet duidelijk welk deel in Zeeland landt. Aanvullend op dit steunpakket is in het kader van het BOFv-traject met de ministeries van BZK en Financiën ook een compensatie beschikbaar voor geleden coronaschade. Het gaat hier voor Provincies om € 8 miljoen totaal voor de culturele sector. Daarnaast krijgen gemeenten een tegemoetkoming ter hoogte van € 60 mln.

4. Gedeputeerde Staten hebben met verbijstering kennis genomen van het wegvallen van de subsidie voor Theaterproductiehuis Zeelandia. Welke acties gaan Gedeputeerde Staten ondernemen naar aanleiding van dit bericht?

4. We hebben landelijk aandacht gevraagd voor de positie van de regio’s door samen met 9 provincies een stuk te publiceren in de Volkskrant (20 augustus 20202) over de subsidietoekenningen van het Fonds Podiumkunsten die vooral in de Randstad beland zijn. Daarnaast zijn verschillende leden van de Tweede Kamer benaderd en hebben wij de Minister uitgenodigd voor een werkbezoek aan Zeeland op 7 september jl. Wij zijn hoopvol dat bij Prinsjesdag in positieve zin uitsluitsel komt.

5. Zien Gedeputeerde Staten aanvullende noodzaak en mogelijkheden om de Zeeuwse culturele sector extra te ondersteunen in deze periode? Zo ja, welke?

5. Zoals aangegeven onder 1 zal extra ondersteuning nodig blijven. Wij willen hier via het Zeeuws stimuleringsfonds Cultuur invulling aan geven, samen met de Zeeuwse gemeenten en het bedrijfsleven. Het nu nog beschikbare provinciale budget is beperkt doordat de middelen grotendeels zijn ingezet voor de matching van het eerste Rijkssteunpakket.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.