04 maart 2020

Bijdrage marinierskazerne Hannie Kool-Blokland: Zeeland wil overdonderd worden!

Woensdag 4 maart 2020 - Middelburg - Tijdens de ingelaste Statenvergadering van woensdag 4 maart heeft fractievoorzitter Hannie Kool-Blokland een bijdrage geleverd. Lees de bijdrage hieronder.

Fake-proces

Meneer de voorzitter,

Het CDA is ontsteld over de onbegrijpelijke beslissing van het kabinet om de marinierskazerne niet in Vlissingen te plaatsen. Het is onbegrijpelijk, onfatsoenlijk, en de overheid heeft zich een onbetrouwbare partner getoond. Kort en goed gezegd:  Wij voelen ons bedonderd door de staatssecretaris.

Er is achter onze rug om stiekem onderhandeld. Er is niet open en eerlijk gesproken. Er is een fake-proces met Zeeland opgevoerd, waarin men deed alsof de kazerne in Vlissingen werd voorbereid, terwijl al driekwart jaar lang bekend was dat een andere locatie werd gezocht en al een half jaar geleden ook daadwerkelijk een andere locatie was gekozen. En intussen ging het fake-proces hier gewoon door.

Dan voel je je wel bedonderd.

In bestuurlijke relaties tussen overheden is dit proces en deze manier van handelen ongehoord, onbetrouwbaar en niet integer.

Afbreuk aan democratisch bestel

Ik ga nu niet alle stappen van toezeggingen, Haagse beloften, contracten, en communicatie langslopen. Het is ongelooflijk dat na eerste toezeggingen in 2008, overeenkomsten in 2012, contracten in 2014, en tot in januari 2020 verzekeren van de bewindspersoon dat de Kazerne echt, daadwerkelijk komt, er met één ‘voorgenomen besluit’ een streep door alles wordt gezet. Het is duidelijk dat het vertrouwen ernstig geschaad is en dat de handelwijze van het kabinet afbreuk doet aan het democratisch bestel in Nederland.

Dat is een zeer ernstige zaak. Harder kan ik het niet zeggen. Vertrouwen is het fundament waarop de democratie rust.

Provinciale Staten van Zeeland zijn dan ook unaniem in de afwijzing van dit handelen.

Die eensgezindheid is ongelooflijk belangrijk en dat ik ook de reden om vandaag unaniem (nagenoeg unaniem?) de motie in te dienen zoals die voorligt.

Uitgaande van het feit dat het voorgenomen besluit nu het nieuwe handelingskader wordt, gaat het CDA uit van de trits gemaakte kosten vergoeden, investeren in de sociaal-economische structuur van Zeeland en compensatie van de imagoschade. En juridisch behouden we ons nog alle rechten voor.

Overigens is het voor het CDA nog steeds nodig dat de staatssecretaris de argumenten geeft waarom tot een andere afweging is gekomen. Tot op vandaag hebben wij nog steeds geen onderbouwing gekregen van de noodzaak om naar een andere locatie te gaan. Deze vragen dienen beantwoord te worden willen we het verdere proces met elkaar in kunnen gaan.

Hoe kun je elkaar anders open en eerlijk in de ogen kijken?

Geen cadeautje, wel structuurversterking

Het is nu, hier, niet de plaats om ‘ wensenlijstjes voor een ‘compensatie’ neer te leggen. Dat is niet verstandig. Het mag nooit een ‘ cadeautje’ voor Zeeland zijn. Ons belangrijkste doel is om een structuurversterking van Zeeland af te spreken. Daar heb je vertrouwen voor nodig. Voor het CDA kan die structuurversterking op vele terreinen liggen, maar we willen hier graag als ook de contactpersoon bekend is, verder op ingaan, in goed overleg met sociaal-economische partners en mede-overheden. Voor ons zal in ieder geval een duurzame, structurele toevoeging in de economische vestigingen in Zeeland moeten plaatsvinden, met een aanzienlijke arbeidscomponent. Het CDA vindt het niet verstandig om nu al 1 richting aan te geven, met het gevaar dat dan andere mogelijkheden buiten beeld raken. We willen in het geheel van de structuurversterking de kansen en mogelijkheden voor Zeeland aangeven. Gezamenlijk.

We willen in het geheel van de structuurversterking de kansen en mogelijkheden voor Zeeland aangeven. Gezamenlijk.

De woordvoerders in de Tweede Kamer buitelden over elkaar heen in het benoemen dat de compensatie ruimhartig, royaal, fors, substantieel en nog eens ruimhartig moet zijn.

We hebben heel Nederland nodig om Den Haag aan deze afspraak te houden. Dit keer verwachten we toch zeker dat het Kabinet woord houdt.

Zeeland wilde niet door het Rijk bedonderd worden. Maar nu beste collega’s, wil Zeeland door het Rijk overdonderd worden! Door een forse, betekenisvolle compensatie.

Motie

De motie over de marinierskazerne is aangenomen. Bekijk de motie hier!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.