19 september 2019

Bijdrage Netwerksturing: "Een goed en duidelijk proces"

Vrijdag 20 september - MIDDELBURG - Tijdens de Statenvergadering van vrijdag 20 september stond het Statenvoorstel Richtingen Notitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Omgevingsvisie 2021 op de agenda. Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft hier een bijdrage voor opgesteld.

Wederkerige relatie

Wat de Richtingen Notities betreft kunnen we als CDA kort zijn. Wij zijn content over het proces van de netwerksturing. We zijn als Provinciale Staten goed meegenomen in het proces. Tijdens de commissievergadering Strategische Opgaven hebben we een aantal punten ingebracht die als zienswijze meegenomen kan worden. Een belangrijk punt voor het CDA is de landbouw: een wederkerige relatie tussen landbouw en natuur moet volgens ons meegenomen worden in de Notitie Reikwijdte. 

Natuurinclusief

In de Notitie wordt enkel de natuurinclusieve landbouw genoemd, terwijl er veel meer variĆ«teiten bestaan. Het CDA wil meer duurzame vormen van landbouw genoemd zien in de Notitie Reikwijdte, zoals kringlooplandbouw of korte ketens. 

Tenslotte kan het CDA ook instemmen met de aangedragen punten zoals cultuurhistorie en de ontwikkelen bossenstrategie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.