06 maart 2018

Bijeenkomst versterken Zeeuwse familiebedrijf

Maandagavond 26 februari heeft de Zeeuwse CDA-Statenfractie een bijeenkomst gehouden over het versterken van het Zeeuwse familiebedrijf. Met ruim honderd aanwezigen was het een succesvolle en drukbezochte bijeenkomst. Fractievoorzitter Hannie Kool opende de avond met het aangeven van het belang van het familiebedrijf voor Zeeland, waarna Statenlid Jeffrey Oudeman (portefeuille economie) een presentatie hield met uitgebreide cijfermatige onderbouwing over het belang van het (Zeeuwse) familiebedrijf en de verschillende uitdagingen waar familiebedrijven mee van doen hebben. Een drietal uitdagingen die zijn behandeld zijn:

  • Bedrijfsopvolging;
  • Investeren in R&D en de concurrentiekracht;
  • Corporate Governance.

Hierna was het woord aan Mona om wat meer te vertellen over haar inzet voor het MKB en familiebedrijven. Zij sneed daarbij onderwerpen aan als de onderzoeksresultaten van ‘De Staat van het MKB’, problemen die het MKB ervaart bij financiering en de digitaliseringsslag die in het MKB gemaakt moet worden. Daarbij gaf ze aan dat er een actieplan voor MKB / familiebedrijven gaat komen.

Na het verhaal van Mona kregen twee familiebedrijven de gelegenheid een korte pitch te houden over waar ze tegenaan lopen als Zeeuws familiebedrijf. Aansluitend werd er gereageerd door fiscaal specialist Jan Rutjes over kennisdeling tussen eigenaren van familiebedrijven.

De eerste pitch werd gegeven door Nicole Gijzel van Landbouwbedrijf Bil. In haar pitch werd met name ingegaan op het grote aantal stoppers in de agrarische sector en de (on-)mogelijkheid om deze over te nemen, het wel of niet acteren op basis van emotie in plaats van ratio bij wet- en regelgeving en fiscale mogelijkheden om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Haar advies:

  • Wees duidelijk in wet- en regelgeving en laat feiten boven emotie gaan.
  • Versoepel de verplichte aflossing, vrijstelling aflossingsplicht op investering in landbouwgrond.
  • Stimulering en facilitering bij ontwikkelingen als big data en robotisering.
  • Faciliteit in fiscale reserve voor het aanhouden van een buffer voor slechte jaren.

De tweede pitch was afkomstig van Marieke Braber, eigenaresse van vakantiepark Zonnedorp. Marieke sprak met name over de ontwikkelingen die gaande zijn in de recreatiesector en de uitdagingen en kansen die dit met zich meebrengen. Met name het vinden van voldoende arbeidskrachten is momenteel een groot probleem voor de recreatiesector. Fiscaal specialist Jan Rutjes pleitte in zijn betoog voor het opzetten van een kennisnetwerk voor Zeeuwse familiebedrijven. Hierbij zouden de best practices tussen verschillende Zeeuwse familiebedrijven beter gedeeld kunnen worden.

CDA-Gedeputeerde Jo-Annes de Bat gaf aansluitend op de pitches aan dat hij bereid was het idee voor het opzetten van een kennisnetwerk voor familiebedrijven te ondersteunen. Voor wat betreft de inzet van de provincie Zeeland voor ondernemingen in het algemeen gaat deze meer inzetten op het promoten van Zeeland als prettige woon- en werkomgeving. Zeeland heeft niet zozeer een tekort aan nieuw te vestigen ondernemingen, maar voornamelijk aan personeel om de reeds bestaande vacatures in te vullen.  Tijdens de daaropvolgende paneldiscussie is er verder ingegaan op zaken die door sprekers eerder op de avond waren aangehaald en had de zaal de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen. Daarbij heeft Jan zijn zorgen uitgesproken over fiscale maatregelen in het regeerakkoord zoals verhoging belastingheffing op dividend en de beperking van afschrijving op onroerend goed.

De avond is afgesloten met een netwerkborrel. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.