10 februari 2022

Brief Westerscheldetunnel tolvrij

Donderdag 10 februari - ZEELAND - De CDA Statenfractie Zeeland, fractievolgers, fractiemedewerker en Gedeputeerde hebben een brief geschreven richting de Tweede Kamerfractie van het CDA met betrekking tot de Westerscheldetunnel tolvrij. U leest de brief hier:

_____________________________________________________

Beste CDA-collega’s,

Op 24 juni 2021 heeft de Tweede Kamer in een motie zich uitgesproken dat de tolheffing van de Westerscheldetunnel in Zeeland zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd (motie 35570-A-67). Om tot uitvoering te komen heeft de Tweede Kamer ook per motie (35570-A-64) de regering opgedragen om de voorbereidingen daartoe ter hand te nemen, zodat het nieuwe kabinet een besluit kan nemen, inclusief de mogelijke dekking daarvan.

Daartoe is een draaiboek opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (15 oktober 2021, Tolvrije Westerscheldetunnel). De planning van het tolvrij maken is gericht op de tijdspanne 2023 - 2025, afhankelijk van de snelheid van de voorbereidingen en proceduretijd.

Voor Zeeland klonk dat als muziek in de oren. Al lang voelt men de onrechtvaardigheid dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen niet naar andere delen van Nederland kunnen reizen zonder tol te betalen – en andersom. Het bericht dat er in 2023 of uiterlijk in 2025 een einde aan deze onrechtvaardigheid zou komen, heeft heel Zeeland verheugd.

Tot grote teleurstelling van Zeeland heeft het nieuwe kabinet de beide moties naast zich neergelegd en een mogelijk tolvrij maken van de tunnel gekoppeld aan het rekeningrijden dat pas in 2030 wordt geïntroduceerd. Het draaiboek blijkt niet bekend bij het nieuwe kabinet. Kennelijk is dit in het ongerede geraakt.

U begrijpt dat dit het vertrouwen van Zeeland in het Rijk niet bevordert. Dat vertrouwen was toch al geknakt door de handelwijze van het Rijk rondom de Marinierskazerne.

In Provinciale Staten van Zeeland zijn er in het afgelopen jaar diverse moties geweest die het Rijk oproepen om een einde aan de tolheffing te maken. Het gevoel van onvrede is zeer groot, na het antwoord van Minister M. Harbers deze week dat de Westerscheldetunnel niet eerder dan na 2030 tolvrij wordt. Er zijn andere verwachtingen geschapen.

Wij doen dan ook een dringend beroep op het CDA in de Tweede Kamer om alle mogelijke inzet te plegen om een einde te maken aan de tolheffing van de Westerscheldetunnel, conform het draaiboek dat is opgesteld naar aanleiding van de aangenomen motie in de Tweede Kamer.

Met vriendelijke groet,

De gedeputeerde en de CDA-fractie in Provinciale Staten van Zeeland

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde

Hannie Kool-Blokland, fractievoorzitter

Rinus van ‘t Westeinde

Jeffrey Oudeman

Anton Geluk

Maarten Janssens

Frank Kuijpers

Hans de Kunder

Abel van de Sluis, fractievolger

Roderik Bin, fractievolger

Easther Houmes, fractiemedewerker

_____________________________________________________

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.