07 juni 2019

CDA blikt terug op de bestuursperiode 2012 - 2018

Vrijdag 7 juni - MIDDELBURG - Vandaag vond de Statenvergadering plaats waarbij teruggeblikt werd op de bestuursperiode van 2012 - 2018 en de bijbehorende jaarstukken. Hannie Kool-Blokland deed het woord namens het CDA.

Bewegen tussen eb en vloed

We zitten in een tussentijd,  om nu de jaarrekening van een voorafgaande tijd te behandelen. Het gaat over een verantwoording over de oude, voorafgaande periode, en we staan inmiddels met twee benen in de nieuwe periode, waar vanmiddag de nieuwe gedeputeerden worden voorgesteld en het nieuwe college gevraagd gaat worden om de schouders onder de nieuwe uitdagingen te zetten, Die zijn in het coalitieakoord op hoofdlijnen benoemd en wij – Staten van Zeeland – willen daar in de strategische opgaven een grote stempel op drukken. We weten waar we met Zeeland naar toe willen.

Om in Zeeuwse termen te blijven, we zitten tussen eb – oude periode- en vloed – komende vier jaar - , in de Delta. Een jaarverantwoording laat je toe om een moment terug te kijken, we kijken naar de eb, zodat we kunnen ophalen wat er afgelopen jaar allemaal is gedaan.

En daarvoor geven we het oude college een compliment.

  • Er is veel gedaan.
  • De jaarrekening ziet er goed uit.
  • De verantwoording is helder: wat is er wel gelukt, maar ook wat nog niet helemaal is gelukt.
  • Het financieel klimaat is stabieler geworden.

De grote moeilijkheden van de afgelopen vier jaar lijken achter de rug, de molensteen om onze nek van Thermphos heeft ons niet naar de diepte getrokken, en de weerstandsratio’s geven weer de hoop en de verwachting dat nieuwe tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Een van de grote winstpunten van de afgelopen periode is dat we met de investeringsagenda zijn gaan werken. Dat is een gouden greep geweest. Met dank aan Balkenende.

Een jaarverantwoording laat je toe om een moment terug te kijken, we kijken naar de eb, zodat we kunnen ophalen wat er afgelopen jaar allemaal is gedaan.

Vliegwiel

En ook aan GS.

Door een grote som geld apart te zetten en de strategische agenda te benoemen waaronder projecten vallen die aanspraak kunnen maken op deze gelden, is er een vliegwiel gaan werken dat vernieuwing en nieuw élan heeft gebracht. Juist ook de methodiek om niet alle gelden bij voorbaat aan projecten te binden die nog niet gereed zijn, maar de projecten uit de grote ruif van de investeringsagenda te laten eten zodra ze uitvoerings-gereed zijn, is een goede weg gebleken. Daar was wel lef voor nodig – want – er was fors over-geprogrammeerd.

Dat vliegwiel hebben we gezien bij Campus Zeeland, waar op langere termijn een grote kans voor Zeeland ligt als kenniscentrum en expertisegebied: een echte Delta. Wereldwijd zijn Deltagebieden broedplaatsen voor vernieuwing.

Campus Zeeland gaat dat waarmaken, met nieuwe tech-opleidingen en ingenieurs die in water-labs een hooh gekwalificeerde opleiding genieten.

Dat vliegwiel is een kite-surfer in de Delta aan het worden.

Dat vliegwiel in een Deltagebied heeft ook alles te maken met de havenactiviteiten – een Delta heeft niet voor niets veel mogelijkheden voor uitmuntende havenactiviteiten.

Afgelopen jaar was het eerste volledige jaar van de havenfusie. Die heeft zeer goed uitgepakt. Voor de toekomst dient die positieve groei blijvende aandacht, met andere soorten van goederenstromen en met een efficiënte afvoer en logistiek. Juist de logistiek en de infrastructuur is een kernpunt in de Deltaontwikkeling.

Die wegen hebben niet voor niets ook uit de investeringsagenda kunnen putten. Dan kijken we ook met tevredenheid terug op de afronding van de Tractaatweg. Mooi binnen de financiële kaders gebleven. Zonder veel overlast voor de streek! Een compliment waard!

Overigens, de grensoverschrijdende samenwerking kan nog een heel stuk beter. Denk dan aan de grensoverschrijdende arbeid, aan de erkenning van diploma’s, aan de grensoverschrijdende wegeninfrastructuur, een culturele samenwerkingen, en ga zo door. Daar ligt een grote uitdaging voor de komende jaren.

Kernpunten CDA

Een kernpunt voor het CDA is de economische ontwikkeling die met de innovatiefondsen is aangejaagd. Daar moet Zeeland voor een groot deel de werkgelegenheid van hebben. Ook dit zal een kernpunt voor de komende periode worden, waarin wij op de vloedgolf willen surfen om nieuwe bedrijven naar Zeeland te halen en innovaties aan te jagen.

De Marinierskazerne is sinds gisteren weer in het middelpunt van onze aandacht – ook weer gerelateerd aan de aanwezigheid van water en de beschikbaarheid van ruimte. Niet voor niets krijgt dit project het slechtste cijfer – het duurt te lang, we lopen nieuwe kansen mis, we lopen investeringen mis, we missen de liefde van het Rijk voor dit project. 

Overigens geldt die innovatie ook voor de landbouw. Daarvoor is zoet water nodig, dat in de klimaatadaptatie een zeer belangrijke rol gaat spelen: vasthouden en benutten. Het CDA is dan ook verheugd dat het Deltaplan Zoet water een plek op de agenda heeft gekregen. Wij verwachten veel van de komende plannen. Ook dit is een punt van aandacht in Deltagebieden waar we mee te dealen hebben, en ook hier is de kennis uit onze Campus Zeeland kennislabs van grote waarde. Dit gaat een export product worden waar wereldwijd vraag naar is.

De Marinierskazerne is sinds gisteren weer in het middelpunt van onze aandacht – ook weer gerelateerd aan de aanwezigheid van water en de beschikbaarheid van ruimte. Niet voor niets krijgt dit project het slechtste cijfer – het duurt te lang, we lopen nieuwe kansen mis, we lopen investeringen mis, we missen de liefde van het Rijk voor dit project. De brief van de staatssecretaris gisteren heeft ons in eerste instantie heftig verontrust: weer een jaar uitstel. En weer misgelopen investeringen. Maar je leest in die brief ook dingen die voor ons zeer zeker niet verkeerd zijn: eigenlijk staat hier dat de Marinierskazerne echt komt. 2020 bouwrijp maken, 2024 staat die er. Je leest in deze brief:

De toezegging

De vertragingskosten in het aanlooptraject worden 50-50 gedeeld

Daar zullen we de stas absoluut aan houden. De stas houdt zich nu aan afspraken die gemaakt zijn naar de kamer en naar de mariniers, dan houdt ze zich ook aan de afspraken met de Zeeland! We hadden natuurlijk wel meer pit verwacht van de stas, meer doorzettingsvermogen.

Een mooi punt van het afgelopen jaar – dat in maart van dit jaar tot besluitvorming heeft geleid – is het naar beneden aanpassen van de tarieven voor de WST. Als we de berichten van deze week in de krant lezen, de jaarcijfers van de WST van 2018, is dat een meer dan gerechtvaardigde stap geweest. Daar gaan alle gebruikers van de t-tag veel profijt hebben.

De zorgen voor de RUD die al geruime tijd bestaan, vinden we ook terug in deze jaarverantwoording. Nog steeds is het een punt dat de RUD voldoende gekwalificeerd personeel moet kunnen aantrekken om weer op oorlogssterkte te komen. En de aangesloten overheden dienen te zorgen voor een voldoende stevig takenpakket zodat de RUD een financieel gezonde organisatie kan zijn. In dit dossier is de opperste transparantie gevraagd om tot een gedragen en gesteunde organisatie te komen.

We staan op land in zee, met onze voeten in de branding en voelen de eb en de vloed om ons heen. Aan deze mooie provincie willen wij als CDA graag ons steentje bijdragen. In de zomernota zullen wij daarover met elkaar spreken.

Bekijk de videotulen online.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.