28 juli 2021

CDA dient schriftelijke vragen in over beheer Jacobskruiskruid

Woensdag 28 juli - ZEELAND - Jacobskruiskruid kennen we in Zeeland als een gele bloem te midden van weilanden, bermen en natuurgebieden. Ondanks de fleurige verschijning levert de plant diverse problemen op voor boeren en groenbeheer. Problemen die steeds groter worden door de toename van deze bloemen. Het CDA heeft er vragen over gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het kruid van deze bloemen bevat giftige stoffen (pyrrolizidine alkaloïden) wat gevaarlijk is voor mensen, maar ook voor grote grazers zoals koeien en paarden. Maaiafval kan hierdoor niet als hooi of voordroogkuil gebruikt worden, wat een duurzaam groenbeheer in de weg staat. Eind 2020 heeft LTO hier een enquête over gelanceerd onder paardenhouders.

Daarnaast wijst Melkveebedrijf (vakblad voor melkveehouders) op de gevaren die kunnen ontstaan wanneer het kruid wel in hooi verwerkt wordt. De gifstoffen belanden zo sneller in voedsel zoals vlees, melk en honing, wat bij inname kan leiden tot een vergrote kans op kanker. Een perceel waar veel Jacobskruiskruid groeit, verliest in hoog tempo de economische waarde.

De CDA-Statenfractie heeft kennisgenomen van de situatie en stelt de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Heeft GS in beeld hoe groot het probleem van Jacobskruiskruid in Zeeland is?
  2. Door pluisvorming gaat de verspreiding van deze plant snel. Vindt GS, net als de CDA-statenfractie, dat ander beheer nodig is om deze verspreiding tegen te gaan en de plant te bestrijden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt het college van GS de mening van de CDA-Statenfractie dat gezamenlijk optrekken tegen dit kruid met bijvoorbeeld gemeente, waterschap en andere instanties een begin kan zijn van een globale aanpak? Kan het college aangeven welke partij het meest aangewezen is om hierin te coördineren?
  4. In hoeverre kan de kracht van de samenleving benut worden bij de bestrijding van dit kruid?
  5. Ziet het college aanleiding om Zeeuwen en bezoekers aan de provincie actiever te informeren over de gevaren van het Jacobskruiskruid?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.