13 maart 2019

CDA en D66 pleiten voor Zeeuws-Vlaanderenwet!

Woensdag 13 maart - ZEELAND - CDA Tweede Kamerlid Michel Rog en D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen willen dat jonge mensen een toekomst hebben en houden in Zeeuws-Vlaanderen. Door er onder andere voor te zorgen dat kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen aantrekkelijk blijft, gaan deze kinderen later ook in Nederland naar de basisschool en middelbare school. Als dat niet gebeurt, gaan jonge inwoners naar kinderopvang, school en vervolgopleiding over de grens in Vlaanderen. Daarmee zouden er te weinig kinderen naar de scholen gaan in ZeeuwsVlaanderen en komt de kwaliteit van deze scholen in het gedrang. Om de unieke situatie te erkennen in Zeeuws-Vlaanderen, pleiten D66 en CDA voor een Zeeuws-Vlaanderenwet. Dat betekent dat er structureel extra geld komt voor kinderopvang en middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen.

“Gerichte investeringen in ZeeuwsVlaanderen voor de kinderopvang en middelbare scholen zijn absoluut welkom!”

CDA Tweede Kamerlid Michel Rog: “Met een aparte status voor Zeeuws-Vlaanderen kunnen we de geldstromen voor toegankelijk onderwijs op gang houden. Ook kleinere scholen met weinig leerlingen moeten open kunnen blijven. Door nu in te grijpen en met een ZeeuwsVlaanderenwet te komen geven we handen en voeten aan die doelstelling. Dat is goed voor de toekomst van de regio.” 

Extra geld voor onderwijs

De uitzonderlijke situatie in Zeeuws-Vlaanderen, tot voor kort nog een krimp-regio, is ontstaan door dalende leerlingaantallen op basisscholen en middelbare scholen. Daar komt bij dat er enkele aantrekkelijke voorzieningen in Vlaanderen zijn, zoals gratis kinderopvang. Voor de komende jaren springen Rijk, gemeenten en provincie bij met geld voor kinderopvang en de middelbare scholen. Maar over een paar jaar loopt de proeftermijn af. D66 en CDA willen dat kinderen naar de Nederlandse kinderopvang kunnen blijven gaan. De vier middelbare scholen hebben te weinig leerlingen om zonder extra middelen het hoofd boven water te houden. D66 en CDA willen dat deze middelbare scholen voor ZeeuwsVlaanderen behouden blijven.

Maatwerk voor Zeeuws-Vlaanderen

De situatie in Zeeuws-Vlaanderen is anders dan andere plekken in Nederland. D66/CDA willen deze unieke situatie erkennen, in de plaats van op nationaal niveau alle landelijke regels aanpassen totdat er voldoende aandacht en geld naar onderwijs in ZeeuwsVlaanderen gaat. Maatwerk is dus noodzakelijk. De partijen kijken als voorbeeld naar de Rotterdamwet voor Rotterdam-Zuid, een regio die om hele andere redenen uniek is. Zeeuws Vlaanderen zou ook een aparte status moeten krijgen. De Rotterdamwet laat zien dat het mogelijk is.

CDA lijsttrekker in Zeeland Jo-Annes de Bat: “Een breed schoolaanbod is van belang voor de leefbaarheid van de regio Zeeuws-Vlaanderen en de toekomst van onze kinderen. De regio heeft al vaker aan de bel getrokken als het gaat om het behoud van bereikbaar en goed onderwijs. Goed dat die roep wordt gehoord. Gerichte investeringen in ZeeuwsVlaanderen voor de kinderopvang en middelbare scholen zijn absoluut welkom!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.