17 januari 2022

CDA stelt vragen over erfenis uit VVV

Maandag 17 januari - ZEELAND - Zondag 16 januari verscheen bij Omroep Zeeland het bericht ‘Tonnen uit erfenis van VVV beschikbaar voor toeristische projecten’. Mede naar aanleiding van dit artikel hebben wij enkele vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. 

In oktober 20192 is Provinciale Staten door het College geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de VVV Zeeland. Gesteld werd dat de financiële bijdrage die de provincie Zeeland over 2020 zou leveren weliswaar op gelijke hoogte zou zijn als eerdere jaren, maar uit de brief blijkt ook dat prestaties daarmee wel minder zouden zijn ten opzichte van die eerdere jaren. 

Vervolgens zijn we op 17 december 20203 door het College geïnformeerd over het door de provincie Zeeland overnemen van de digitale infrastructuur van de VVV Zeeland. Infrastructuur waarvoor door de provincie Zeeland de nodige financiële middelen beschikbaar zijn gesteld in de jaren voorafgaand aan 2020. Uit de verschillende toelichtingen die we van het College hebben gekregen is gebleken dat deze digitale infrastructuur niet allemaal even degelijk was en dat de migratie van die infrastructuur daarom ook geld heeft gekost.  

  • Kan het College aangeven hoeveel middelen er zijn geïnvesteerd in de ontwikkelde digitale infrastructuur van de VVV Zeeland? Wat was de waarde bij overname en hoeveel middelen heeft de provincie Zeeland besteed aan de migratie? 

In het bericht van Omroep Zeeland lezen we: ‘Nadat vastgesteld werd dat de VVV zich aan de prestatieafspraken had gehouden en er geen subsidie meer terugbetaald hoefde te worden bogen…zich over een bestemming voor het overgebleven geld’.  

  • Op welke manier heeft die vaststelling van de prestatieafspraken met de VVV Zeeland plaatsgevonden? 

  • Is bij die vaststelling meegenomen dat er wellicht weliswaar aan de formele prestatie is voldaan, maar dat het effect van de prestatie door omstandigheden ondermaats is? 

Begin 20204 is Provinciale Staten door het College geïnformeerd over een subsidie vanuit de provincie Zeeland voor het aanstellen van een transitiemanager. Noodzakelijk om het traject van overdracht te begeleiden, om de inspiratiepunten over te hevelen en om voor het personeel een passende oplossing te vinden.  

  • Is het College het met ons eens dat het op zijn minst merkwaardig is dat er ‘omdat er geen geld was’ publieke middelen aan de VVV Zeeland beschikbaar zijn gesteld voor een transitiemanager en er nu dus geld overblijft bij de VVV Zeeland? Zou niet op zijn minst het bedrag wat beschikbaar is gesteld voor de transitiemanager terug moeten naar de provincie Zeeland? 

Tot slot blijft onze hoofdvraag over:  

  • Is er door het College met de VVV Zeeland besproken dat er ten minste een morele verplichting is om het overschot – wat heeft kunnen ontstaan dankzij het benutten van publieke middelen – terug te storten naar onder andere de provincie Zeeland? 

Foto: AD.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.