18 december 2020

CDA stemt in met GREX Waterdunen, maar met kanttekeningen

Vrijdag 18 december - THUISWERKPLEK - Statenlid Rinus van 't Westeinde heeft gesproken over de GREX Waterdunen 2021 tijdens de digitale en laatste Statenvergadering van 2020.

Voor ons ligt de GREX Waterdunen 2021. Ik heb nog eens teruggekeken naar mijn bijdrage van vorig jaar, en dacht toen: driemaal uitstel is scheepsrecht. Nu komt alles goed. Niets is minder waar want er komt weer een jaar bij. En ik denk nu aan het liedje “Stil maar, wacht maar, alles komt goed”.

In uw schrijven geeft u aan dat Waterdunen moet leiden tot een landelijk voorbeeldproject op het gebied van innovatieve gebiedsontwikkeling. Dat vindt het CDA ook en tijdens ons bezoek dit jaar hebben we met eigen ogen kunnen zien dat het gebied gaat leven, alleen het renderen ontbreekt nog. Het CDA kan instemmen met de voorliggende GREX Waterdunen 2021, maar dit is niet zonder kanttekeningen:

  • De getijdenduiker functioneert nog niet naar behoren. Er is onderzoek naar gedaan en de resultaten hiervan zullen in december gepresenteerd worden.
    • Kan de Gedeputeerde de laatste stand van zaken melden en welke extra kosten hiermee gepaard gaan?
    • Kan de Gedeputeerde aangeven wie hier verantwoordelijk voor is?
  • De post onvoorzien is nu € 3,45 miljoen. Is dit bedrag voldoende omdat Gedeputeerde Staten eerder aangaf dat er een risico bestaat dat de gekozen definitieve maatregelen en de bijkomende financiële consequenties niet gedekt kunnen worden uit de post onvoorzien.
  • Bij het onderzoek is tevens gekeken naar de Waterveiligheid op lange termijn.
    • Kan de Gedeputeerde aangeven welke eventuele consequenties voor de waterveiligheid er op lange termijn bestaan?
  • We zijn weer een paar maanden verder sinds de vorige Com vergadering. Is de Omgevingsvergunning door Molecaten aangevraagd? Zo nee, waarom niet en wanneer wel?

De CDA Statenfractie hoopt dat de planning nu definitief is en dat we het project op 31 december kunnen afronden - en dat uitstel geen regel wordt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.