16 september 2020

CDA uit zorgen over huidige staat molens in Zeeland

Woensdag 16 september - MIDDELBURG - De SGP-, CDA-, VVD- en PvdA-Statenfractie hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met molenaars en vertegenwoordigers van Vereniging de Zeeuwse Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Door die gesprekken en werkbezoeken aan molens zijn we gealarmeerd over de staat van de laatste 77 molens in Zeeland.

Wij maken ons zorgen en vinden de molens van cultureel-historisch, economisch en educatief belang. Het is wenselijk de staat van de resterende Zeeuwse molens in kaart te brengen en een haalbare route naar behoud en gebruik op te stellen.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van de PvdA, de SGP, het CDA en de VVD de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland:

 1. Hebben Gedeputeerde Staten zicht op de huidige staat van de molens in Zeeland? Graag een toelichting.
 2. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om, in samenwerking met partners (participatief), een molenvisie op te stellen waarin onder andere onderstaande punten zijn opgenomen? Graag een toelichting.
  • Een Zeeuwse molenconsultent.
  • Provinciale deelname aan wervingscampagnes voor molen-vrijwilligers.
  • Het effect van de ruimtelijke omgeving (biotoop) op de molens.
  • Een (alternatieve) visie op de ingeperkte draaipremieregeling.
  • Het stimuleren, ondersteunen, behouden of overdragen van het vakmanschap van de molenaars.
  • Heroverweging (uitbreiding) van de financiële ondersteuning bij restauraties, noodzakelijk onderhoud en reparaties.
 3. Indien Gedeputeerde Staten bereid zijn om een molenvisie op te stellen, wat is dan het tijdpad?
 4. Wij vinden het belangrijk om jongeren extra te betrekken bij het vak van molenaar. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om:
  • Scholen (basis, middelbaar, MBO, HBO) in contact te brengen met molenaars en jongeren de molens te laten bezoeken? Waarom wel / niet?
  • Met de Cultuurbus een combinatie te maken waardoor leerlingen zowel een museum als een molen bezoeken?

Hoogachtend namens de Zeeuwse Statenfracties van de PvdA, de SGP, het CDA en de VVD, Ralph van Hertum (PvdA), Kees van den Berge (SGP), Karin van den Broeke (CDA) en Marianne Reinders (VVD)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.