23 januari 2020

CDA verbijsterd over geruchten afblazen marinierskazerne

Donderdag 23 januari - VLISSINGEN/DOORN - CDA Zeeland is woedend over de laatste berichtgeving over de marinierskazerne. Burgercommissielid Maarten Janssens uit Vlissingen stelt morgen tijdens de commissie bestuur vragen over dit onderwerp. "Verbijsterend, de berichten over de marinierskazerne."

Als sinds 2012 wordt er gewerkt aan de realisatie van de kazerne in Vlissingen. Het is eigenlijk al ongelofelijk dat het zo lang duurt. Natuurlijk, er moet goed met de mariniers gesproken worden over allerlei voorwaarden. Verhuizen betekent iets, zeker voor de familie. Maar er mag ook daadkracht van de staatssecretaris verwacht worden. Daarom zijn we boos, woedend. Het lijkt er op dat niet eens wordt gereageerd op de vraag van Gedeputeerde Staten om een bevestiging. Het lijkt er op dat gewoon glashard wordt ontkent dat er aan alternatieven wordt gewerkt.

Daarom hebben we vragen, veel vragen. En we beseffen dat het college ook niet alle antwoorden heeft of kan geven. Maar toch heeft het CDA de volgende vragen:

  1. Heeft het college ondertussen al een reactie van het kabinet?
  2. Klopt het dat de staatssecretaris steeds heeft ontkend dat er aan alternatieven wordt gewerkt?
  3. In de media worden twee redenen genoemd. De kosten en het vertrek van militairen. Kan het college aangeven wat er bekend is over de kosten? En, het was toch zo dat de uitstroom bij de mariniers juist afnam? En de uitstroom bij de mariniers was toch niet uitzonderlijk ten opzichte van andere onderdelen van defensie?
  4. Hoe nu verder? Wil het college aangeven wat de verdere strategie is?
  5. En aan de collega-fracties: in Zeeland waren we het altijd eens. De kazerne moest er komen. Sommige landelijke partijen waren er al nooit voor. Wat kunnen wij samen nog doen? Is een gezamenlijke brief ter ondersteuning van GS een optie?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.